Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6078348
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2021

Hotarârea nr. 20/25 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 19/25 ianuarie 2021 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 18/25 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 17/25 ianuarie 2021 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 16/25 ianuarie 2021 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 15/25 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 14/25 ianuarie 2021 privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 13/25 ianuarie 2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 12/25 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 11/25 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 10/25 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 9/25 ianuarie 2021 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 8/25 ianuarie 2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 7/25 ianuarie 2021 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 6/25 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 5/25 ianuarie 2021 privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 4/25 ianuarie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 3/25 ianuarie 2021 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
Data:27 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 2/8 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC)
Data: 8 ianuarie 2021

Hotarârea nr. 1/8 ianuarie 2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data:8 ianuarie 2021

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2021-01-04 (1092 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact