Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6030398
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2020 Nr. 201-2xx

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2020


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2020: 1-100 101-200 201-237 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 237/21 decembrie 2020 privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 22 decembrie 2020

Hotarârea nr. 236/21 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 22 decembrie 2020

Hotarârea nr. 235/21 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popica Eduard-Andrei
Data: 22 decembrie 2020

Hotarârea nr. 234/10 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei, pentru mandatul 2020-2024
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 233/10 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST” – A.D.I.E., în mandatul 2020 - 2024
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 232/10 decembrie 2020 pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.200/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 231/10 decembrie 2020 pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 230/10 decembrie 2020 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 229/10 decembrie 2020 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 228/10 decembrie 2020 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 227/10 decembrie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 226/10 decembrie 2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 225/10 decembrie 2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 224/10 decembrie 2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Stefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 223/10 decembrie 2020 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 222/10 decembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIREA A 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNELE ROȘIEȘTI ȘI ALBEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA ROȘIEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 221/10 decembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COM. ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ BARIERE”
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 220/10 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 219/10 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 218/10 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 217/10 decembrie 2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 216/10 decembrie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 215/10 decembrie 2020 pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 214/10 decembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "CONSTRUIREA UNUI CENTRURESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA,COMUNA BANCA, JUDEȚUL VASLUI" ÎN CADRUL PROIECTULUI "CENTRUL RESPIROPENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA"
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 213/10 decembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI " ÎN CADRUL PROIECTULUI " CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI"
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 212/10 decembrie 2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2021
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 211/10 decembrie 2020 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2021
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 210/10 decembrie 2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 209/10 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 208/10 decembrie 2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 207/10 decembrie 2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.202/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 206/10 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 205/10 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Caragață Valeriu
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 204/10 decembrie 2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Turcu Cristian
Data: 15 decembrie 2020

Hotarârea nr. 203/09 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
Data: 12 noiembrie 2020

Hotarârea nr. 202/09 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.
Data: 12 noiembrie 2020

Hotarârea nr. 201/09 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Data: 12 noiembrie 2020Hotarâri din 2020: 1-100 101-200 201-237 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-11-12 (1318 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact