Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5781992
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Publicitate publica - Europe Direct

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de
SERVICII DE PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI”,
prin "cerere de oferte"

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate este corespunzător exercitării activităţii profesionale pentru îndeplinirea contractului de servicii de publicitate în cadrul proiectului „Centrul de informare Europe Direct Vaslui”, să depună oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:

- Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Centrul de informare Europe Direct Vaslui”
Cod CPV: 74410000-6

Caracteristici generale ale serviciilor: Consiliul judetean Vaslui intenţionează să încheie un contract de prestări servicii de publicitate în presa scrisă locala, cotidiana, constând în derularea numai la comanda instituţiei

  • Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.04.2008 ora 12.
  • Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, etaj 4, camera 418 ( registratură ).
  • Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.04.2008 ora 13, la sediul autorităţii contractante.


Invitatie de participare

Documentatia de atribuire

Referat de oportunitate

Data publicării invitaţiei de participare:
- nr. 129882 din 04.04.2008 ora 15.12
în SEAP www.e-licitatie.ro
- nr. 1160 din 04.04.2008 pe pag. www.publicitatepublică.ro


Anunt atribuire (Data publicarii anuntului de atribuire: 6 iunie 2008)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-04-04 (2778 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact