Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6034723
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispoziții 2020 Nr. 201->400


Dispoziții nr. 201->400 nr. 101->200 nr. 1->100Dispoziția nr. 397/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 370/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de director executiv, gradul II – Direcția Dezvoltare și Cooperare, organizat în data de 11.01.2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 396/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I - ianuarie al anului școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023 aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
Dispoziția nr. 393/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 (L=7,693 Km), Județul Vaslui”»
Dispoziția nr. 392/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 (L=7,693 Km), Județul Vaslui”»
Dispoziția nr. 390/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
Dispoziția nr. 389/2020 privind numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor executate, a echipamentelor și a utilajelor procurate și/sau montate la obiectivul de investiţii: „Reparaţii capitale si refunctionalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural județean multifuncțional”
Dispoziția nr. 388/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos DN 24 – Lipovăț – Suceveni – Bogdana – Similșoara – Găvanu – Morăreni – Gherghești – Valea Lupului – Siliștea – Iana(DJ 243), km 37 + 310 – 40 + 310, (L = 3,000 km), județul Vaslui” – Rest de executat
Dispoziția nr. 387/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizat în data de 18 ianuarie 2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 386/2020 pentru modificarea Dispozitiei nr. 411/2018 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”
Dispoziția nr. 384/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15 ianuarie 2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 378/2020 privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui – Construire scară exterioară”
Dispoziția nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12 ianuarie 2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 374/2020 pentru modificarea Dispozitiei nr. 140/2018 pentru numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
Dispoziția nr. 373/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică, organizat în data de 13 ianuarie 2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 371/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii ” Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C(Mărășești)-Voinești-km 0+000-5+430(L=5,430km), judeţul Vaslui)”
Dispoziția nr. 370/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de director executiv, gradul II – Direcția Dezvoltare și Cooperare, organizat în data de 11 ianuarie 2021, proba scrisă
Dispoziția nr. 358/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 357/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24B (Huși)-Epureni-Duda-Pâhnești-Fundătura-Arsura-DN 28,(Ghermănești) km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079 (L= 21.279 km)”
Dispoziția nr. 356/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizare energie electrica pentru Consiliul Județean Vaslui”
Dispoziția nr. 355/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii < < Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km. 1+311-5+834 (L=4,523 km), judeţul Vaslui” > >
Dispoziția nr. 354/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv, gradul II și șef serviciu, gradul II – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 28.12.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 350/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN24B(Huși)-Epureni- Duda-Pâhnești-Fundătura-Arsura-DN 28(Ghermănești), județul Vaslui”
Dispoziția nr. 349/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Dotarea cu echipamente electronice a unităților de invățamânt special din subordinea UAT Județul Vaslui"
Dispoziția nr. 342/2020 privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Dispoziția nr. 270/2020 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Judeţean Vaslui
Dispoziția nr. 269/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 268/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
Dispoziția nr. 267/2020 privind numirea Comandamentului județean de coordonare a activității de intervenție pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
Dispoziția nr. 266/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție contractuală de conducere, organizat în data de 23.11.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 251/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
Dispoziția nr. 250/2020 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
Dispoziția nr. 249/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II –Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui, organizat în data de 19.11.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 245/2020 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Dispoziția nr. 242/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect «Proiectare (PT+DDE) pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”»
Dispoziția nr. 241/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 239/2020 privind propunerea de constituire a grupului de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
Dispoziția nr. 238/2020 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul Județean Vaslui
Dispoziția nr. 237/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 126/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2020, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Dispoziția nr. 236/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 125/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 234/2020 pentru modificarea dispoziției nr. 369/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069
Dispoziția nr. 233/2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr. 164/2020 privind numirea membrilor Unității de implementare a proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
Dispoziția nr. 230/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I al anului școlar 2020-2021, aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
Dispoziția nr. 229/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 224/2020 privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
Dispoziția nr. 223/2020 privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020
Dispoziția nr. 222/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de pază si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui
Dispoziția nr. 221/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea "Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui"
Dispoziția nr. 218/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
Dispoziția nr. 215/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
Dispoziția nr. 207/2020 privind numirea comisiei de reevaluare a bunurilor Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
Dispoziția nr. 203/2020 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Dispoziția nr. 202/2020 privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 201/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii " Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni(DN24)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67, km 4+600-9+100, (4,5km),județul Vaslui)”, "

Dispoziții nr. 201->300 nr. 101->200 nr. 1->100

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-08-11 (1496 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact