Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5872290
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2020 Nr. 101-200

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2020


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2020: 1->100 101-200 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 168/27 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui
Data: 27 octombrie 2020

Hotarârea nr. 167/09 octombrie 2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 166/09 octombrie 2020 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 165/09 octombrie 2020pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 14/1998 privind înfiinţarea S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 164/09 octombrie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 163/09 octombrie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere/consolidare Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui”
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 162/09 octombrie 2020 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 161/09 octombrie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 160/09 octombrie 2020 privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 159/09 octombrie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei ( DJ 242C km 0+000 ) – Brădești"
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 158/09 octombrie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "SENS GIRATORIU DJ 248"
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 157/09 octombrie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Centrul de Asistență Medico – Socială Ghermănești”
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 156/09 octombrie 2020 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Șuletea și declararea de interes public județean a acestora
Data: 09 octombrie 2020

Hotarârea nr. 155/17 septembrie 2020 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuță în domeniul public al judeţului Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 154/17 septembrie 2020 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 153/17 septembrie 2020 privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 152/17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 151/17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 150/17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 149/17 septembrie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 120/2020 privind modificarea statului de statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 148/17 septembrie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 147/17 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 146/17 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 145/17 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 144/17 septembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 143/17 septembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 142/17 septembrie 2020 privind declararea de interes public județean a unui bun imobil
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 141/17 septembrie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 126/2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 140/17 septembrie 2020 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 139/17 septembrie 2020 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 138/17 septembrie 2020 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 137/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 7/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 136/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2019 privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 135/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 134/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 2/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 133/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vasluinr. 135/2019 privind aprobarea proiectului „Hoceni – comunitate fără bariere”și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 132/17 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 122/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 131/17 septembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Înființarea unui Centru Respiropentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului «Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni»”
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 130/17 septembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Construirea unui număr de 3locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județulVaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru dezi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui ", în cadrul proiectului "Hoceni - Comunitate fără bariere"
Data:18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 129/17 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 106/2020 privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
Data: 18 septembrie 2020

Hotarârea nr. 128/28 august 2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 31 august 2020

Hotarârea nr. 127/20 august 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 21 august 2020

Hotarârea nr. 126/20 august 2020 privind redistribuirea produselor contractate și nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Vaslui
Data: 21 august 2020

Hotarârea nr. 125/06 august 2020 privind aprobarea justificarii impactului proiectului de infrastructură rutieră “Axa rutieră strategică Sud -Vest a judetului Vaslui” asupra dezvoltarii economice a județului
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 124/06 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 123/06 august 2020 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 122/06 august 2020 privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 121/06 august 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)- Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 120/06 august 2020 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 119/06 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 118/06 august 2020 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 117/06 august 2020 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 116/06 august 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2020 – 30.06.2020
Data: 10 august 2020

Hotarârea nr. 115/23 iulie 2020 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 114/23 iulie 2020 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 113/23 iulie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 112/23 iulie 2020 pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 111/23 iulie 2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 110/23 iulie 2020 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 109/23 iulie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 108/23 iulie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 107/23 iulie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 106/23 iulie 2020 privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 105/23 iulie 2020 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 104/23 iulie 2020 privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, către Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Tutova – Bârlad, a 14 puțuri, precum și a mijloacelor fixe aferente
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 103/23 iulie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 102/23 iulie 2020 privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 101/23 iulie 2020 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al comunei Șuletea în domeniul public al judeţului Vaslui
Data:24 iulie 2020Hotarâri din 2020: 1-100 101-200 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-07-24 (1022 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact