Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026346
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispoziții 2020 Nr. 101->200

Dispoziții nr. 400-201     nr. 101->200     nr. 1->100

Dispoziția nr. 200/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
Dispoziția nr. 197/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 195/2020 privind numirea membrilor comisiei de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul contractului de achiziție publică de servicii de Elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
Dispoziția nr. 194/2020 privind delegarea atribuțiilor și dreptului de semnătură al directorului executiv al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 193/2020 privind delegarea atribuțiilor și dreptului de semnătură ale secretarului general al județului Vaslui
Dispoziția nr. 192/2020 pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.110/2020 privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 191/2020 privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 189/2020 privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Județului Vaslui
Dispoziția nr. 188/2020 privind numirea Comisiei de recepție a serviciilor pentru realizarea auditului de supraveghere 1 al Sistemului de Management al Calității
Dispoziția nr. 187/2020 pentru modificarea componenței comisiei de recepție constituite conform Dispoziției nr. 180/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) și execuție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248A: Limită județ Iași- Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), km 60+325 – 61+825, ( L= 1,500 km), județul Vaslui”»
Dispoziția nr. 185/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 183/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 276/2016 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, cu modificările și completările ulterioare
Dispoziția nr. 182/2020pentru modificarea Dispoziției nr. 159/2020 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 180/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Proiectare (PT+DDE) și execuție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248A: Limită județ Iași- Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), km 60+325 – 61+825, ( L= 1,500 km), județul Vaslui”"
Dispoziția nr. 173/2020 pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 351/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
Dispoziția nr. 172/2020 privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 171/2020 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
Dispoziția nr. 170/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Asigurarea utilităților la obiectivul de investiție „Construire clădire nouă in vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
Dispoziția nr. 167/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul "Reparații la terasă Casa Armatei Vaslui"
Dispoziția nr. 166/2020 privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 165/2020 pentru modificarea componenței Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 164/2020 privind numirea membrilor Unității de implementare a proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
Dispoziția nr. 163/2020 privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 160/2020 privind completarea Dispoziției nr. 370/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI», cu modificãrile ulterioare
Dispoziția nr. 159/2020 privind modificarea Dispoziției nr.561/2018 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 158/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 157/2020 privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea funcționarilor publici în comisia paritară
Dispoziția nr. 153/2020 privind modificarea Dispoziției nr.561/2018 privind numirea membrilor echipei de management a proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”
Dispoziția nr. 149/2020 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
Dispoziția nr. 148/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
Dispoziția nr. 140/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 1+600 – 3+000, km. 4+000 – 4+200 (L=1,600 km), judeţul Vaslui”»
Dispoziția nr. 139/2020 privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 138/2020 privind desemnarea domnului Mariciuc Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
Dispoziția nr. 136/2020 rivind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „ REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA” HUȘI” cod SMIS 121046
Dispoziția nr. 135/2020 privind punerea în aplicare a unor măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității în sediul Consiliului Județean Vaslui, pe perioada stării de alertă
Dispoziția nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Dispoziția nr. 130/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 129/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui
Dispoziția nr. 127/2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniului public al județului Vaslui
Dispoziția nr. 126/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2020, pentru ocuparea funcții publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Dispoziția nr. 125/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 124/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Dispoziția nr. 122/2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 84/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcție publică de execuție organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
Dispoziția nr. 121/2020 privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Panouri permanente pentru depozitele Bârlad, Huși și Negrești
Dispoziția nr. 116/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de Copii, km. 4+200 - 6+700, (L=2,500 km.), județul Vaslui»
Dispoziția nr. 115/2020 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 111/2020 pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 531/2019 privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Județul Vaslui
Dispoziția nr. 110/2020 privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 106/2020 privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
Dispoziția nr. 102/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2020
Dispoziția nr. 101/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

Dispoziții nr. 400-201     nr. 101->200     nr. 1->100

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-06-03 (771 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact