Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5872297
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunțuri posturi scoase la concurs 2020

Dispoziția nr.70/2020 privind aprobarea procedurii de organizare si desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui


 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:

  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Managementul Calității;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Contabilitate;
  • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/ Monitorizare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui;
  Click aici pentru detalii.


 • Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
  • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
  Click aici pentru detalii.


 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de conducere , perioadă nedeterminată, astfel:

  • Director executiv, gradul II - Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui.
  Click aici pentru detalii.


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:
  • 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului din cadrul Direcției Economice;
  • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent și principal la Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Vaslui din cadrul Direcției Tehnice;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG din cadrul Direcției Dezvoltare și Cooperare;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul Direcției Administrație Publică.
  Detalii aici

 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

  • inspector de specialitate, grad profesional debutant în cadrul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - Direcția Administrație Publică.
  Click aici pentru detalii.


 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:

  • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul de achiziții publice și contractarea serviciilor sociale;
  • Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul administrarea domeniului public și privat al județului în cadrul Direcției economice;
  • Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul lucrări publice, investiții și reabilitare drumuri județene în cadrul Direcției tehnice;
  • Consilier, clasa I, grad profesional principal -Compartimentul monitorizare servicii de sănătate, socio-educative și culturale în cadrul Direcției de dezvoltare și cooperare.
  Detalii aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-03-06 (4420 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact