Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5781841
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Publicitate publica

INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de
SERVICII DE PUBLICITATE ÎN PRESA SCRISA LOCALA, COTIDIANA,
prin "cerere de oferte"

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate este corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru îndeplinirea contractului de servicii de publicitate în presa scrisa locala, cotidiana, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii:

- Servicii de publicitate în presa scrisa locala, cotidiana
Cod CPV: 74410000-6

Caracteristici generale ale serviciilor: Consiliul judetean Vaslui intentioneaza sa încheie un contract de prestari servicii de publicitate în presa scrisa locala , constând în derularea numai la comanda institutiei

  • Data limita pentru depunerea ofertelor: 25.03.2008 ora 12.
  • Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Consiliul judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, etaj 4, camera 418 ( registratură ).
  • Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25.03.2008 ora13, la sediul autorităţii contractante.


Invitatie de participare

Documentatia de atribuire

Referat de oportunitate

Data publicării invitaţiei de participare:
- nr. 123544 din14.03.2008 ora 09:33
în SEAP; www.e-licitatie.ro
- nr. 1302 din 14.03.2008 pe pag. www.publicitatepublică.ro


Anunt atribuire (Data publicarii anuntului de atribuire: 21 mai 2008)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-03-14 (3097 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact