Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5449392
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 20 februarie 2020

Dispoziția nr. 39/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019-31.12.2019

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019

 3. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023

 5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2022

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2022

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului “Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2020

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare

 14. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2019

 15. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2019

 16. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019


 17. SUPLIMENTĂRI

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-02-14 (1072 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact