Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026401
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunțuri 2020

(ultimul anunț publicat este ultimul din listă)


 • CONSULTARE PUBLICĂ
  privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


  În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
  Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
  Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
  Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


 • Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
  Consiliul Județean Vaslui - CUI 3394171, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 - interior 113, fax 0235361090, e-mail - patrimoniu@cjvs.eu.

  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Bun imobil aparținănd domeniului public al județului Vaslui, situat în intravilanul municipiului Vaslui, cu destinația de birouri, în număr de șapte, avănd o suprafață totală de 106,04 mp astfel: birou nr. 2 - 9,69 mp; birou nr. 4 - 15,07 mp; birou nr. 5 - 15,71 mp; birou nr. 6 - 9,93 mp; birou nr. 7 - 16,14 mp; birou nr. 8 - 16,38 mp; birou nr. 10 - 23,12 mp., conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.J. nr. 67 din 13.04.2020.

  FORMULARE DE COMPLETAT
  Anunțul complet aici

 • Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui

  Informaţii generale privind concedentul: Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu

  Informaţii generale privind obiectul concesiuni, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  Suprafață de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui - 102.298 mp., având numărul cadastral - 70453. Situat în localitatea Emil Racoviță, comuna Dănești, județul Vaslui. Concesionarea a fost aprobată prin H.C.J nr. 173 din 17.10.2019, conform O.U.G. nr. 57/2019.

  Detalii aici


 • Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

   Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

   Imobilul, aflat în domeniul public al județului Vaslui, din incinta căruia se vor închiria spațiile, se află în municipiul Vaslui, strada General Ion Rășcanu, este compus din 7 birouri, două holuri, o magazie și este identificat prin cartea funciară nr. 79331-C1 UAT Vaslui. Cele două holuri de acces vor reprezenta spații comune și nu vor fi aplicate taxe de închiriere pentru ele.

  Detalii aici

 • Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, având sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, titular al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, localitatea Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

  Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

  Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul A.P.M. Vaslui, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului. (Publicat în data de 03.08.2020)

  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor elaborat la nivelul județului Vaslui (PDF)

 • Actualizare 06.08.2020

  ANUNȚ PUBLIC 2 - depunerea notificării

  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, având sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, titular al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, localitatea Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
  Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până vineri, între orele 8,00 - 16,00 .
  Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul A.P.M. Vaslui, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
  Click aici pentru anunțul din 03.08.2020


 • Publicat 10.08.2020
  CONSULTARE PUBLICĂ în vederea definitivării Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027

  Județul Vaslui are în derulare contractul de finanțare nr. 286/05.12.2018 aferent proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900.

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice de către Consiliul Județean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a județului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

  Principalul rezultat așteptat al proiectului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. Menționăm că în procesul de elaborare a documentului au fost derulate în lunile iunie și iulie 2020 mai multe grupuri de lucru sectoriale, fiind colectat un feedback valoros din partea participanților.

  Contribuția dumneavoastră în vederea finalizării documentului și a obținerii unei strategii care să răspundă nevoilor reale ale județului este una esențială. În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a parcurge Strategia (în varianta sa de sinteză) și de a ne transmite completările, observațiile și sugestiile dumneavoastră până pe data de 21.08.2020, la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu.

  Atașăm draftul Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.


 • Nr. 15372/06.10.2020

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al planului - Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu . Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16 30 și vineri, între orele 8-14 .

  Ședința de dezbatere publică a proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11, la sediul Centrului de Resurse pentru Afaceri din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et.1.

  Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul titularului și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 25.11.2020.

  INVITATIE DEZBATERE PJGD

  Aici gasiți anunțurile anterioare, din luna august

 • Data publicării 09.nov.2020

 • Data publicării 10.nov.2020

  Nr. 17685/10.11.2020

  ANUNŢ ANULARE CONCURS

  Consiliul județean Vaslui, anunță anularea organizării concursului de recrutare pentru un post de administrator public, funcție contractuală de conducere, perioadă determinată, programat pentru data de 23.11.2020, proba scrisă și perioada de depunere a dosarelor în intervalul 30.10-12.11.2020, luând în considerare punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 149654/05.11.2020, prin care, conform reglementărilor din noua legislație aplicabilă, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea funcției de administrator public nu se realizează prin concurs, ci prin numire, prin dispoziție a președintelui consiliului județean.

  PREȘEDINTE,
  Dumitru BUZATU


 • ANUNT

  19451/08.12.2020

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui.
  Detalii aici


Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-02-03 (479 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact