Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694745
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunțuri 2020

(ultimul anunț publicat este ultimul din listă)

 • CONSULTARE PUBLICĂ
  privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


  În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
  Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
  Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
  Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


 • Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:
  Consiliul Județean Vaslui - CUI 3394171, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 - interior 113, fax 0235361090, e-mail - patrimoniu@cjvs.eu.

  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Bun imobil aparținănd domeniului public al județului Vaslui, situat în intravilanul municipiului Vaslui, cu destinația de birouri, în număr de șapte, avănd o suprafață totală de 106,04 mp astfel: birou nr. 2 - 9,69 mp; birou nr. 4 - 15,07 mp; birou nr. 5 - 15,71 mp; birou nr. 6 - 9,93 mp; birou nr. 7 - 16,14 mp; birou nr. 8 - 16,38 mp; birou nr. 10 - 23,12 mp., conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.J. nr. 67 din 13.04.2020.

  FORMULARE DE COMPLETAT
  Anunțul complet aici

 • Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui

  Informaţii generale privind concedentul: Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu

  Informaţii generale privind obiectul concesiuni, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
  Suprafață de teren aparținând domeniului public al județului Vaslui - 102.298 mp., având numărul cadastral - 70453. Situat în localitatea Emil Racoviță, comuna Dănești, județul Vaslui. Concesionarea a fost aprobată prin H.C.J nr. 173 din 17.10.2019, conform O.U.G. nr. 57/2019.

  Detalii aici


 • Anunț privind închirierea prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului public al județului Vaslui

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum - denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

   Consiliul Judeţean Vaslui – CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 – interior 113, fax 0235361090, e-mail – patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact: Atasiei Andrei.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

   Imobilul, aflat în domeniul public al județului Vaslui, din incinta căruia se vor închiria spațiile, se află în municipiul Vaslui, strada General Ion Rășcanu, este compus din 7 birouri, două holuri, o magazie și este identificat prin cartea funciară nr. 79331-C1 UAT Vaslui. Cele două holuri de acces vor reprezenta spații comune și nu vor fi aplicate taxe de închiriere pentru ele.

  Detalii aici

 • Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, având sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, titular al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, localitatea Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

  Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

  Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul A.P.M. Vaslui, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului. (Publicat în data de 03.08.2020)

  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor elaborat la nivelul județului Vaslui (PDF)

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-02-03 (270 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact