Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772217
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 93/2008

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr.93/2008
privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară


în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,

 

D I S P U N:

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 14 martie 2008, ora 16,00, în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat pentru implementarea proiectului „Managementul deşeurilor în judeţul Vaslui”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2008.

Dată astăzi, 11 martie 2008PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
  Gheorghe Stoica    

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-03-11 (1774 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact