Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5458557
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziții 2020

Dispoziția nr.74/2020privind punerea in aplicare a unor măsuri de combatere, înlăturare și limitare a efectelor COVID-19 în sediul Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr.70/2020privind aprobarea procedurii de organizare si desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui
Dispoziția nr.68/2020privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Achizitie autoturisme
Dispoziția nr.67/2020privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) pentru obiectivul de investitii „Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui”
Dispoziția nr.65/2020 privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”- depozitul închis Huși
Dispoziția nr.64/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr.63/2020 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2019 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Dispoziția nr.62/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție contractuală, organizat în data de 08.04.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.61/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
Dispoziția nr.59/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la Incendiu, Lot 3 UAT Huși"
Dispoziția nr.58/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
Dispoziția nr.53/2020 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 06.04.2020, proba scrisă
Dispoziția nr.52/2020 privind numirea comisiei de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui care fac obiectul hotărârilor Consiliului Județean Vaslui privind transferul dreptului de proprietate, administrare, concesionare sau închiriere
Dispoziția nr.49/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
Dispoziția nr.48/2020 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Dispoziția nr.43/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
Dispoziția nr. 42/2020 privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Dispoziția nr. 39/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 38/2020 numirea Grupului de lucru și monitorizare pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planului județean de gestionare a deșeurilor Vaslui 2019-2025
Dispoziția nr. 37/2020 desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 36/2020 modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.370/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achIziționate în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI»
Dispoziția nr. 35/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări suplimentare I- ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B( Huși)- Epureni-Duda- Pâhnești- Fundătura- Arsura- DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4 + 400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L= 21,279 km, județul Vaslui”
Dispoziția nr. 34/2020 modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.486/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
Dispoziția nr. 26/2020 numirea comisiei de recepție servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal aferent investițiilor din cadrul proiectelor „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
Dispoziția nr. 25/2020 numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect „Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
Dispoziția nr. 24/2020 numirea comisiei de recepție finală a obiectivului de investiții ″Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- Județul Vaslui- ETAPA II-a, Municipiul Vaslui″
Dispoziția nr. 23/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
Dispoziția nr. 22/2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
Dispoziția nr. 14/2020 desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 12/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție carburant auto, pe bază de bonuri valorice
Dispoziția nr. 11/2020 desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
Dispoziția nr. 10/2020 aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
Dispoziția nr. 9/2020 modificarea Dispoziției nr. 523/2019 privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
Dispoziția nr. 8/2020 acoperirea definitivă pentru anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui
Dispoziția nr. 4/2020 numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245A: Muntenii de Jos (DN24)- Lipovăț- Suceveni- Bogdana- Similișoara – Gavanu- Morăreni- Gherghești- Valea Lupului- Siliștea – Iana (DJ 243), KM 37+310-40+310 (L= 3,000 km), județul Vaslui″ - Rest de executat
Dispoziția nr. 3/2020 privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor privind elaborarea documentației tehnico-economice, pentru proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2020-01-06 (752 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact