Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772331
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2020 1--...

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2020


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2020: 1->100 101-200 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 100/23 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 99/23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Data: 24 iulie 2020

Hotarârea nr. 98/25 iunie 2020 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 97/25 iunie 2020 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 96/25 iunie 2020 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 95/25 iunie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 94/25 iunie 2020 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 93/25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 92/25 iunie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 91/25 iunie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 90/25 iunie 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.38/2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 89/25 iunie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.29/2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 88/25 iunie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ", cu modificările ulterioare
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 87/25 iunie 2020 privind retragerea dreptului de administrare al Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 86/25 iunie 2020 privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului de „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II” către 4 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 85/25 iunie 2020 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a drumului comunal DC 53
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 84/25 iunie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5/2020 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020
Data: 30 iunie 2020

Hotarârea nr. 83/21 mai 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 82/21 mai 2020 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 81/21 mai 2020 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 80/21 mai 2020 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2020
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 79/21 mai 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 78/21 mai 2020 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 77/21 mai 2020 privind modificarea, pe durată determinată, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 76/21 mai 2020 privind înființarea unei linii de gardă continuă, pe durată determinată, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 75/21 mai 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui și Asociația „Călător prin România”
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 74/21 mai 2020 privind aprobarea alipirii și dezlipirii unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 73/21 mai 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 72/21 mai 2020 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 71/21 mai 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2020 – 31.03.2020
Data: 25 mai 2020

Hotarârea nr. 70/13 aprilie 2020 solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Drânceni în domeniul public al județului Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 69/13 aprilie 2020 modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 68/13 aprilie 2020 înființarea unor linii de gardă la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 67/13 aprilie 2020 aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniul public al județului Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 66/13 aprilie 2020 modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 65/13 aprilie 2020 îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 40/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 64/13 aprilie 2020 îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 55/2020 privind aprobarea proiectului “Murgeni & Banca – comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 63/13 aprilie 2020 aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul- cadru de finanțare nr. 6837 din 14.05.2019 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului „Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi”
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 62/13 aprilie 2020 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 61/13 aprilie 2020 aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 60/13 aprilie 2020 rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 59/13 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020
Data: 15 aprilie 2020

Hotarârea nr. 58/20 martie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 57/20 martie 2020 privind aprobarea proiectului „Găgești - comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 56/20 martie 2020 privind aprobarea proiectului „GIPO - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 55/20 martie 2020 privind aprobarea proiectului „Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 54/20 martie 2020 privind aprobarea proiectului „Tutova & Pogana - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 53/20 martie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 52/20 martie 2020 privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții aferente imobilului situat în localitatea Ghermănești, județul Vaslui
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 51/20 martie 2020 privind retragerea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 50/20 martie 2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 49/20 martie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui”
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 48/20 martie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui”
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 47/20 martie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com.Ivănești, județul Vaslui”
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 46/20 martie 2020 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a șase obiective de investiții pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, cu modificările ulterioare
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 45/20 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 44/20 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui”
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 43/20 martie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 42/20 martie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 41/20 martie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 40/20 martie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.).
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 39/20 martie 2020 pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui Având
Data: 23 martie 2020

Hotarârea nr. 38/20 martie 2020 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 37/20 martie 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 36/20 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 11+035 – 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 35/20 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24B (Huși)–Epureni–Duda–Pâhnești–Fundătura–Arsura-DN 28 (Ghermănești), km 0+000–2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500- 27+079, L=21,316 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 34/20 martie 2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat administrativ” către Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui
Data:23 martie 2020

Hotarârea nr. 33/20 februarie 2020 privind aprobarea închirierii unui spatiu aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 32/20 februarie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 31/20 februarie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 30/20 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 29/20 februarie 2020 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 28/20 februarie 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 27/20 februarie 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 26/20 februarie 2020 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 25/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2022
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 24/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 23/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 22/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 21/20 februarie 2020 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 20/20 februarie 2020 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019
Data: 21 februarie 2020

Hotarârea nr. 19/20 februarie 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
Data:21 februarie 2020

Hotarârea nr. 18/31 ianuarie 2020 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, prelungit până la data de 30 iunie 2023
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 17/31 ianuarie 2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 16/31 ianuarie 2020 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 15/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 14/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 13/31 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 12/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2020
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2020 - 2021
Data: 04 februarie 2020

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2020 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2020 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2020 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2020 privind modificarea și completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 03 februarie 2020

Hotarârea nr. 1/21 ianuarie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2021-2023;
Data:22 ianuarie 2020Hotarâri din 2020: 1-100 101-200ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-12-17 (4872 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact