Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5637014
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 10 decembrie 2019

Dispozitia nr. 528/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale prețurilor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2020

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2020

 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, valabil până la data de 30 iunie 2023

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru eliberarea / prelungirea / înlocuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Clădire Administrativă Poligon - Delea” Anexa 1

 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui


 9. SUPLIMENTARI

 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deşeuri Huşi, jud. Vaslui"


 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Vaslui


 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ243 (Mărăşeşti)­ Voineşti, km 0+000-5+430 (L=5,430km), judeţul Vaslui"


 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019


 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019


 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019


 16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-12-03 (1134 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact