Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704540
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2019 Nr. 201 -> 234

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2019


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2019: 1->100 101->200 201-234 ARHIVĂ

Hotarâreanr. 201/27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 202/27 noiembrie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 203/27 noiembrie 2019 pentru modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 204/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 205/27 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 206/27 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi Poduri" SA Vaslui pe anul 2019
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 207/27 noiembrie 2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2020
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 208/27 noiembrie 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunelor Roşieşti şi Viişoara în domeniul public al judeţului Vaslui
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 209/27 noiembrie 2019 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 210/27 noiembrie 2019 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice şi activitătilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 211/10 decembrie 2019 privind stabilirea prețurilor medii ale prețurilor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2020
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 212/10 decembrie 2019 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 213/10 decembrie 2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2020
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 214/10 decembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, valabil până la data de 30 iunie 2023
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 215/10 decembrie 2019 privind aprobarea taxelor pentru eliberarea / prelungirea / înlocuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 216/10 decembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Clădire Administrativă Poligon - Delea” Anexa nr.1 la Hotarâreanr. 216/10 decembrie 2019
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 217/10 decembrie 2019 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 218/10 decembrie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 219/10 decembrie 2019 pentru aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deşeuri Huşi, jud. Vaslui"
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 220/10 decembrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Vaslui
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 221/10 decembrie 2019 pentru aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ243 (Mărăşeşti)­ Voineşti, km 0+000-5+430 (L=5,430km), judeţul Vaslui"
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 222/10 decembrie 2019 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 223/10 decembrie 2019 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 224/10 decembrie 2019 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 225/10 decembrie 2019 privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean
Data: 13 decembrie 2019

Hotarâreanr. 226/19 decembrie 2019 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 227/19 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 228/19 decembrie 2019 pentru modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 229/19 decembrie 2019 privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de şef secţie la Secţia Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 230/19 decembrie 2019 privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de şef secţie la Secţia Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 231/19 decembrie 2019 privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de şef secţie la Secţia Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 232/19 decembrie 2019 privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de şef secţie la Secţia Boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 233/19 decembrie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii realizat de Judeţul Vaslui în cadrul proiectului "Pe urmele lui Ștefan cel Mare"
Data: 20 decembrie 2019

Hotarâreanr. 234/19 decembrie 2019 privind preluarea în administrare de către Consiliul Judeţean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul privat al Comunei Muntenii de Jos
Data: 20 decembrie 2019Hotarâri din 2019:1->100 101->200 201-234 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-11-29 (1034 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact