Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694670
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2019 Nr. 101 ->200

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2019


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2019: 1->100 101->200 201-234 --> ARHIVĂ

Hotarârea nr. 101/20 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 102/20 iunie 2019 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 103/20 iunie 2019 privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 ;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 104/20 iunie 2019 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 105/20 iunie 2019 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 106/20 iunie 2019 privind aprobarea alipirii a trei imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui ;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 107/20 iunie 2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2014 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean Vaslui;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 108/20 iunie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 109/20 iunie 2019 pentru prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;
Data:21 iunie 2019

Hotarârea nr. 110/20 iunie 2019 privind schimbarea denumirii Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare "Neculai Roșca Codreanu" Bârlad;
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 111/20 iunie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 112/20 iunie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 113/20 iunie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad;
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 114/20 iunie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 115/20 iunie 2019 pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 116/20 iunie 2019 pentru completarea Hotărârii nr. 72/2019 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor şcolare aferente semestrului II al anului şcolar 2018-2019
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 117/20 iunie 2019 pentru aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 13377/18.09.2018 încheiat între Judeţul Vaslui şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 118/20 iunie 2019 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 119/20 iunie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui
Data: 21 iunie 2019

Hotarârea nr. 120/18 iulie 2019 privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 121/18 iulie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 122/18 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.144/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 123/18 iulie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.82/2019 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 124/18 iulie 2019 pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2019 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 125/18 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: Limită judeţ Iaşi - Siliştea – Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda – DJ 207 E ( Oşeşti), judeţul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 126/18 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Bălțătești – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 127/18 iulie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 128/18 iulie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarârea nr. 129/18 iulie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 130/18 iulie 2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 131/18 iulie 2019 privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 132/18 iulie 2019 privind aprobarea proiectului „Centrul de criză pentru persoane cu dizabilităţi Băleşti" şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 133/18 iulie 2019 privind aprobarea proiectului „Zorleni - comunitate fără bariere" şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 134/18 iulie 2019 hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul respiro pentru persoane cu dizabilităţi Banca" şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 135/18 iulie 2019 privind aprobarea proiectului „Hoceni - comunitate fără bariere„ și a cheltuielilor legate de proiect.
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 136/18 iulie 2019 privind aprobarea proiectului „Comunităţi participative pentru tinerii cu dizabilităţi" şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 22 iulie 2019

Hotarâreanr. 137/14 august 2019 privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 138/14 august 2019 privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 139/14 august 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019-30.06.2019
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 140/14 august 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Vaslui și ale comisiilor de specialitate ale acestuia
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 141/14 august 2019 pentru prelungirea valabilitâții Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 142/14 august 2019 privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depâșirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 143/14 august 2019 pentru modificarea și completarea Hotârârii Consiliului Județean Vaslui nr.139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A)-Sârâțeni - Mâlușteni -DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), județul Vaslui“, cu modificârile și completârile ulterioare
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 144/14 august 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 145/14 august 2019 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/ 19.12.2017
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 146/14 august 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare lntercomunitară a judeţului Vaslui (A.D.I.V.)
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 147/14 august 2019 pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care se vor implementa în judeţul Vaslui în cadrul Programului pentru şcoli al României, în perioada 2019-2022
Data: 19 august 2019

Hotarâreanr. 148/04 septembrie 2019 privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 149/04 septembrie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 150/04 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”;
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 151/04 septembrie 2019 privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 152/04 septembrie 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui"
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 153/04 septembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în funcția de secretar executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Vaslui
Data: 05 septembrie 2019

Hotarâreanr. 154/20 septembrie 2019 privind aprobarea finanțării proiectului ”Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 155/20 septembrie 2019 pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții “Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene” – DJ 242F și DJ 244J, cu modificările ulterioare
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 156/20 septembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 22/27.02.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 157/20 septembrie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 158/20 septembrie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 159/20 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 160/20 septembrie 2019 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 161/20 septembrie 2019privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 162/20 septembrie 2019 privind retragerea Județului Vaslui din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 163/20 septembrie 2019 privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 164/20 septembrie 2019 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 165/20 septembrie 2019 privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 166/20 septembrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 167/20 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui
Data: 23 septembrie 2019

Hotarâreanr. 168/17 octombrie 2019 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2019
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 169/17 octombrie 2019 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 170/17 octombrie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 - 2023
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 171/17 octombrie 2019 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor şcolare aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 172/17 octombrie 2019 privind aprobarea trecerii unor spaţii din domeniul public al judeţului Vaslui în domeniul privat al judeţului Vaslui, în vederea vânzării prin licitaţie publică
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 173/17 octombrie 2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 174/17 octombrie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 188/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan - Pungeşti - Siliştea - Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500- 77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui", cu modificările ulterioare
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 175/17 octombrie 2019 pentru modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian - Tăcuta - Focşasca - lim. Judeţ laşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui", cu modificările ulterioare
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 176/17 octombrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico­ economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, judeţul Vaslui", cu modificările ulterioare
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 177/17 octombrie 2019 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a judeţului Vaslui nr. 16.452 /19.12.2017
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 178/17 octombrie 2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 179/17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 180/17 octombrie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 181/17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din familia ocupaţională „Administraţie" din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 182/17 octombrie 2019 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 183/17 octombrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Vaslui
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 184/17 octombrie 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2019 - 30.09.2019
Data: 21 octombrie 2019

Hotarâreanr. 185/30 octombrie 2019 privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 186/30 octombrie 2019 privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 187/30 octombrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 188/30 octombrie 2019 privind preluarea în administrare de către Consiliul Județean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Huși
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 189/30 octombrie 2019 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0 + 000 – 7 + 693 (L= 7,693 km), Județul Vaslui”
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 190/30 octombrie 2019 pentru pentru aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) actualizaţi ai obiectivului de investiţie " Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159 : limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan - Pungeşti- Siliştea - Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64 + 500 - 77 + 500 (13,000 km), judeţul Vaslui "
Data: 01 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 191/15 noiembrie 2019 privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
Data: 18 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 192/15 noiembrie 2019pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” Anexa 1
Data: 18 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 193/15 noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect
Data: 18 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 194/15 noiembrie 2019 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0 + 000 – 7 + 693 (L= 7,693 km), Județul Vaslui”
Data: 18 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 195/15 noiembrie 2019 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2019
Data: 18 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 196/27 noiembrie 2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 197/27 noiembrie 2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 198/27 noiembrie 2019 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslu
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 199/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „ Clădire Administrativă Poligon - Delea ”
Data: 29 noiembrie 2019

Hotarâreanr. 200/27 noiembrie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
Data: 29 noiembrie 2019Hotarâri din 2019: 1->100 101->200 201-234 --> ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-06-21 (2953 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact