Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922822
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 20 iunie 2019

Dispozitia nr. 264/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.6314/2014, încheiat între Județul Vaslui și Municipiul Vaslui pentru realizarea în comun de investiții, reparații, reabilitări la imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Vaslui ;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 ;

 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui ;

 8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a unei cantități de masă lemnoasă pe picior de pe aliniamentele drumurilor județene;

 9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2014 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;

 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare "Neculai Roșca Codreanu" Bârlad;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.


 18. SUPLIMENTĂRI

 19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 72/2019 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor şcolare aferente semestrului II al anului şcolar 2018-2019


 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 13377/18.09.2018 încheiat între Judeţul Vaslui şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"


 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui


 22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti - judeţul Vaslui


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-06-13 (1394 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact