Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii -Caracter normativ
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5201144
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Proiecte de hotărâri - 28 februarie 2019

Dispozitia nr. 162/2019 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018-31.12.2018;

 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația “Bună Ziua, Copii din România”;

 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad către Asociația de Servicii Sociale Sat Măscurei, comuna Pogana, județul Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 245E, km 2+705”;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 67/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie << Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu ap ă , a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orasul Negrești, județul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la incendiu >>;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+3111 – 5+834 (4,523 km), judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2019;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2019;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2019;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.


 18. Suplimentari

 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 11+035 - 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui", cu modificările ulterioare

 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Școala Profesională Specială < < Sfânta Ecaterina > > Huși, județul Vaslui”cu modificările ulterioare

 21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a unor spaţii din incinta imobilului situat în municipiul Bârlad, strada Republicii nr. 235

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-02-21 (1102 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact