Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4980241
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Hotărâri 2019

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2019


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2019: 1-100 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/25 ianuarie 2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 2/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 3/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 4/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 5/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 6/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 7/25 ianuarie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 8/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng - Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L=6,630 km, județul Vaslui” ;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 9/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”;
Data:28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 10/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 11/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 12/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.188/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan -Pungeşti - Siliştea -Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui" ;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 13/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico¬economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian-Tăcuta -Focşasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui";
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 14/25 ianuarie 2019 privind declararea de interes public județean a unui imobil – apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 15/25 ianuarie 2019 privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui ;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 16/25 ianuarie 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Costești în domeniul public al județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 17/25 ianuarie 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al orașului Negrești în domeniul public al județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 18/25 ianuarie 2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 19/25 ianuarie 2019 privind aprobarea “Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022”;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 20/25 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 21/25 ianuarie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.);
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 22/25 ianuarie 2019 privind înfiinţarea unei linii de gardă la domiciliu pentru Compartimentul de CT din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 23/25 ianuarie 2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 24/25 ianuarie 2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 25/25 ianuarie 2019 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 26/25 ianuarie 2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2018, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2019;
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 27/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 28/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ 248 A: Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti), județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 29/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 30/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L = 7,650 km, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019

Hotarârea nr. 31/25 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vaslui”
Data: 28 ianuarie 2019Hotarâri din 2019: 1-100 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-28 (419 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact