Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081169
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAchiziții publice 2019

Procedura operationala - Achizitii publice directe C.J. Vaslui


Dispozitia nr. 422/2019 pentru modificarea si completarea Anexei la Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Vaslui nr. 491/2018 privind aprobarea procedurii proprii pentru organizarea,şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările, ulterioare,cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la,art. 7 alin. (1) lit. d)

Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2018

Programul anual al achizitiilor publice pe 2019 C.J. Vaslui

(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Expertiza tehnica pe DJ 243: Barlad (DN 24) - Pogana - lana - Vadurile - Iezer - Puiesti - Fantanele - Radeni - Dragomiresti (DN 2F), Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiza
  Detalii aici.


 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „DJ 242 C : Limita județ Galați (Gara Docăneasa) - Limita județ Galați (Gara Tălășmani)"
  Cod CPV - 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Expertiză tehnică la Centrul de Asistență Medico-Socială Ghermănești

  Cod CPV - 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 242G: Vinderei (DJ 242C km 0 + 000) - Bradești
  Cod CPV - 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize. Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Expertiza tehnica pe DJ 243: Barlad (DN 24) - Pogana - lana - Vadurile - Iezer - Puiesti - Fantanele - Radeni - Dragomiresti (DN 2F), Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiza
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07- 01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Expertiza tehnica pe DJ 243: Barlad (DN 24) - Pogana - lana - Vadurile - Iezer - Puiesti - Fantanele - Radeni - Dragomiresti (DN 2F), Cod CPV: 71319000 -7 - Servicii de expertiza
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de traducere materiale elaborate în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Detalii aici.


 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PO-CNS-07-01, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „DJ 244M : DN24 - (Crasna) - Albeşti - Idrici - Roşieşti (DJ 244 A)"
  Cod CPV - 79314000-8 Studiu de fezabilitate
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Elaborare Expertiza imobil Agentia Nationala Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui
  Cod CPV: 71319000-7
  Detalii aici.


 • Avănd în vedere prevederile Procedurii operationalizate - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de invesții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huși”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • Avănd în vedere prevederile Procedurii operationalizate - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de invesții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huși”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de consultanță pentru revizuirea/actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025
  Cod CPV 71313000-5 Servicii de consultanță în ingineria mediului.
  Detalii aici.

 • ANUNT DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicata pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobata prin Dispozitia nr. 491/2018 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, modificata si completata prin Dispozitia nr. 422/2019 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui.
  Cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza.
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: ,,Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinatatea depozitului de deșeuri Huși"
  Cod CPV 715200000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de consultanță pentru revizuirea/actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025
  Cod CPV 71313000-5 Servicii de consultanță în ingineria mediului .
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Actualizare documentatie cadastrala - Monumentul ecvestru "Stefan cel Mare", satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui.
  Cod CPV: 71354300-7
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Studiu Topografic pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SECȚII LA SPITALUL NR. 2 VASLUI”
  Cod CPV 71351810-4 - Servicii de topografie.
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV: 98371120-1
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă -Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de verificare tehnica a documentatiilor aferente obiectivului de investite: "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)"
  Detalii aici

 • ANUNŢ DE PARTICIPARE
  privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție servicii privind organizarea de sesiuni de instruire şi formare profesională în cadrul proiectului ,,Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900, conform Procedurii Proprii publicata pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Cod CPV:
  • 80500000-9 Servicii de formare .
  • 55110000-4 Servicii de cazare la hotel
  • 55300000-3 Servicii de restaurant și servire a mâncării
  • 60140000-1 Transport de pasageri ocazional
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
  Cod CPV 98371120-1 - Servicii de incinerare
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Expertiză tehnică pentru - Reabilitare și modernizare DJ 207J: DJ 207E (Delești} - Bălești - Fâstâci, km 7+310- 7+693 (L=0,383 km}
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de informare și publicitate in cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”.
  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare (PT+DDE) si execuție- Pod pe DJ 245E, km 2+705"
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de evaluare pentru imobilele din domeniul public al UAT Județul Vaslui
  Cod CPV: 71324000-5 Servicii de estimare
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Expertiză tehnică pentru - Reabilitare și modernizare DJ 207J: DJ 207E (Delești} - Bălești - Fâstâci, km 7+310- 7+693 (L=0,383 km}
  Detalii aici

 • Avănd în vedere prevederile Procedurii operationalizate - Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de invesții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huși”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă -Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de verificare tehnica a documentatiilor aferente obiectivului de investite: "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)"
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de evaluare pentru imobilele din domeniul public al UAT Județul Vaslui
  Cod CPV: 71324000-5 Servicii de estimare
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Pereti din PVC
  Cod CPV: 45421000-4 Lucrări de tâmplărie
  Detalii aici.

 • Avănd în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02- Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de invesții „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huși”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic.
  Detalii aici.

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02- Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Clădire administrativă Poligon - Delea" Codul CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Actualizare documentaţie cadastrală, dezmembrare și alipire a imobilului din Aleea Hulubăț", mun. Vaslui, Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale de pe raza judeţului Vaslui
  Cod CPV 98371120-1 - Servicii de incinerare

  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de verificare tehnica a documentatiilor aferente obiectivului de investite: "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)"
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Actualizare documentaţie cadastrală, dezmembrare și alipire a imobilului din Aleea Hulubăț”, mun. Vaslui
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ”Servicii de dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţii ,Reabiiitare și modernizare drum Judeţean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 24SL (Costești)"
  Obiectul: servicii de supreveghere a lucrărilor prin diriginți de şantier
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de consultanţă în managementul proiectului „Reabililtare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială < < Sfânta Ecaterina > >, Huşi”, Cod SMIS 121046
  Cod CPV 79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei județului Vaslui, în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru – Achiziții publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Actualizare documentaţie cadastrală, dezmembrare și alipire a imobilului din Aleea Hulubăț”, mun. Vaslui
  Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Achizitie produse necesare pentru derularea activităţilor proiectului “Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Cod CPV:
  • 22819000-4 Agende
  • 18939000-0 Genţi de mână
  • 30192121-5 Pixuri
  • 30233180-6 Dispozitive de stocare cu memorie flash
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Achizitie servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei județului Vaslui, în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
  Cod CPV 73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de consultanță în managementul proiectului “EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT", Cod SMIS121069
  Cod CPV: 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe.
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiectâ Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina, Huşi”, Cod SMIS 121046.
  Codul CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ’’ Reparații clădire administrativă CMID Roșiești ”,
  Codul CPV
  • 45261310-0 Lucrări de hidroizolare
  • 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

  • Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Evaluare terenuri și clădiri din domeniul public al statului aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui
  Cod CPV: 79419000-4 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
  Click aici pentru detalii.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție mobilier în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/Cod MySMIS 125900
  Cod CPV:
  • 39122100-4 Dulapuri
  • 39121100-7 Birouri

  • Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de informare si pubiicitate în cadrul proiectuiui „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI HELIPORT", Cod SMIS121069
  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.

  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii elaborare documentatie obtinere aviz AACR, Heliport – Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui.
  Codul CPV 71311240-5 Servicii de inginerie aeroportuară
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Dirigenție de şantier pentru obiectivul de investiţii - Şcoala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina" Huși, judeţul Vaslui .
  Obiectul: servicii de supreveghere a lucrărilor prin diriginti de şantier
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “ Reparaţii și amenajare interioară spații Palat Administrativ și Casa Armatei”
  Click aici pentru detalii.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Achiziție furnizare echipamente IT, de birou, fotografice si licente informatice în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/SMIS 125900 ,
  Codul CPV:
  38651000-3 - Aparate de fotografiat
  30213300-8 - Computer de birou
  30213100-6 – Computere portabile
  30191400-8 - Dispozitiv de distrugere a documentelo
  48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
  48620000-0 - Sisteme de operare
  30195920-7 - Table magnetice

  Detalii aici


 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: “ Reparații curente la imobilul situat în municipiul Huși, str. Huși - Albița nr. 12”
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244I : (Murgeni (DN 24 A)-Sarateni-Malusteni - DC 67, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Achiziție furnizare echipamente IT, de birou, fotografice si licente informatice în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/SMIS 125900 ,
  Codul CPV:
  38651000-3 - Aparate de fotografiat
  30213300-8 - Computer de birou
  30213100-6 – Computere portabile
  30191400-8 - Dispozitiv de distrugere a documentelo
  48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
  48620000-0 - Sisteme de operare
  30195920-7 - Table magnetice

  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de consultanță în managemnt de proiect în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245E (Costești) ,
  Codul CPV 71319000-7 Servicii de publicitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect "Servicii de consultanta in management în cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui” , COD SMIS 126040, finanţat dm fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Cod SMIS126274
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244I : (Murgeni (DN 24 A)-Sarateni-Malusteni - DC 67, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect "Servicii de informare si pubiicitate în cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ245L (Costesti), km 4+133 - 9+800", Cod SMIS126274 ”,
  Codul CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Coduri CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare, 22462000-6 Materiale publicitare
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod SMIS 125900
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici


 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de catering în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: “Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui” , COD SMIS 126040, finanţat dm fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale"
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate

  Detalii aici

 • 22.01.2019 Adăugat clarificarea nr. 2
  Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Servicii cazare, masă şi transport pentru participanţii (membrii grupului ţintă şi membrii echipei de management) la schimbul de experienţă organizat în cadrul proiectului „Calitate și Performantă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Codul CPV:
  55110000-4 Servicii de cazare la hotel
  55300000-3 Servicii de restaurant şi de servirea mâncării,
  60140000-1 Transport de pasageri ocazional
  Detalii aici

Achiziții publice - 2018


ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-03 (5613 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact