Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
5016024
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Achiziții publice 2019

Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui (ABROGATĂ)


Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2018Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui- Rev.5


(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Achiziție furnizare echipamente IT, de birou, fotografice si licente informatice în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518/SMIS 125900 ,
  Codul CPV:
  38651000-3 - Aparate de fotografiat
  30213300-8 - Computer de birou
  30213100-6 – Computere portabile
  30191400-8 - Dispozitiv de distrugere a documentelo
  48300000-1 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
  48620000-0 - Sisteme de operare
  30195920-7 - Table magnetice

  Detalii aici


 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de consultanță în managemnt de proiect în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245E (Costești) ,
  Codul CPV 71319000-7 Servicii de publicitate
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: "Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244I : (Murgeni (DN 24 A)-Sarateni-Malusteni - DC 67, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71354300- 7 - Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect "Servicii de informare si pubiicitate în cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ245L (Costesti), km 4+133 - 9+800", Cod SMIS126274 ”,
  Codul CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Coduri CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire și de livrare, 22462000-6 Materiale publicitare
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de publicitate în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabila a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod SMIS 125900
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici


 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de catering în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS 125900
  Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică: “Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui” , COD SMIS 126040, finanţat dm fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale"
  Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate

  Detalii aici

 • 22.01.2019 Adăugat clarificarea nr. 2
  Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avand ca obiect Servicii cazare, masă şi transport pentru participanţii (membrii grupului ţintă şi membrii echipei de management) la schimbul de experienţă organizat în cadrul proiectului „Calitate și Performantă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Codul CPV:
  55110000-4 Servicii de cazare la hotel
  55300000-3 Servicii de restaurant şi de servirea mâncării,
  60140000-1 Transport de pasageri ocazional
  Detalii aici

Achiziții publice - 2018


ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2019-01-03 (1086 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact