Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5775487
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 11 decembrie 2018

Dispozitia nr. 577/2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractual de arendă pentru anul fiscal 2019;

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, pentru anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2019;

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2017 - octombrie 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui; Anexe

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga”; ANEXA

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ", Cod SMIS 127169 și a cheltuielilor legate de proiect;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;

 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului Județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2019;

 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor suplimentare aflate la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25 % din impozitul pe venit, pe anul 2018.


 12. Suplimentari

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Acordul cadru de finanţare nr. 7258/22.05.2018 dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgenţe a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi şi dotarea cu ambulanţă"


 14. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui a unui bun aflat în proprietatea publică a Comunei Tutova pentru integrarea acestuia în structura judeţeană de gestionare a deseurilor - S.I.M.D.S. Vaslui


 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare


 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019


 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018


 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018


 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018


Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-12-04 (1615 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact