Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694782
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2008 1-118

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui - 2008


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

1-118 119-187 ; ARHIVA


Hotarârea nr. 1/ 11.01.2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008.
Data: 12 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 2/31 ianuarie 2008 privind solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al mun. Vaslui din administrarea Consiliului local al mun. Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui pentru Centrul de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 3/31 ianuarie 2008 privind înfiintarea în cadrul Directiei tehnice a Consiliului judetean Vaslui a unui compartiment de specialitate de transport public judetean, denumit Autoritatea judeteanã de transport;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 4/31 ianuarie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport" al scolii pentru surzi Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 5/31 ianuarie 2008 privind aprobarea „Planului Local de Actiune pentru Mediu” al judetului Vaslui; ANEXA
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 6/31 ianuarie 2008 privind demisia din functia de membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrãri Drumuri si Poduri” S.A. a domnului Timofte Nicolae;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 7/31 ianuarie 2008 privind numirea unui membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrãri Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 8/31 ianuarie 2008 privind desemnarea a 4 reprezentanti în Comisia paritarã de atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judetean valabil pentru perioada 2008-2011;
Data: 31 ianuarie 2008

Hotarârea nr. 9/7 februarie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 14 drumuri judeţene” judeţul Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 10/7 februarie 2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 11/7 februarie 2008 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 12/7 februarie 2008 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 13/7 februarie 2008 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 14/7 februarie 2008 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 15/7 februarie 2008 privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 16/7 februarie 2008 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 17/7 februarie 2008 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 18/7 februarie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC “Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 19/7 februarie 2008 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline”
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 20/7 februarie 2008 privind transmiterea unei părţi din imobilul, situat în municipiul Bârlad, b-dul Epureanu, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” din municipiul Bîrlad
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 21/7 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 22/7 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 23/7 februarie 2008 privind definitivarea numirii doamnei POAMĂ ELENA în funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 24/7 februarie 2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul administrativ al Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 25/7 februarie 2008 privind numirea domnişoarei COJOC MIHAELA în funcţia de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 26/7 februarie 2008 privind numirea domnişoarei TANASĂ CAMELIA OANA în funcţia de referent, treapta profesională III, în cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 27/7 februarie 2008 privind aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
Data: 14 februarie 2008

Hotarârea nr. 28/27 februarie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Europarteneri”
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 29/27 februarie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Management de calitate la Consiliul judeţean Vaslui”
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 30/27 februarie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Centrul Judeţean de Informare şi Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă”
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 31/27 februarie 2008 privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 32/27 februarie 2008 privind eliberarea şi validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 33/27 februarie 2008 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, Asociaţiei “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 34/27 februarie 2008 privind autorizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui de a accepta o donaţie cu sarcini
Data: 03 martie 2008

Hotarârea nr. 35/14 martie 2008 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 18 martie 2008

Hotarârea nr. 36/14 martie 2008 privind aprobarea convenţiei de parteneriat pentru implementarea proiectului "Managementul deşeurilor în judeţul Vaslui"
Data: 18 martie 2008

Hotarârea nr. 37/14 martie 2008 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2008
Data: 18 martie 2008

Hotarârea nr. 38/14 martie 2008 privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Data: 18 martie 2008

Hotarârea nr. 39/14 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
Data: 18 martie 2008

Hotarârea nr. 40/ 31 martie 2008 privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2008;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 41/ 31 martie 2008 privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 42/ 31 martie 2008 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 43/ 31 martie 2008 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 44/ 31 martie 2008 privind aprobarea concesionãrii prin atribuire directã SC AQUAVAS SA Vaslui a unui spatiu din imobilul situat în strada Stefan cel Mare, nr.70;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 45/ 31 martie 2008 privind aprobarea si cofinantarea proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Husi”;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 46/ 31 martie 2008 privind modificarea numãrului de posturi, a structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 47/ 31 martie 2008 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Vaslui;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 48/ 31 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii judetene „N.M. Spãtarul” Vaslui;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 49/ 31 martie 2008 privind transformarea unui post de executie de conservator, restaurator, gradul profesional debutant în conservator, restaurator, grad profesional II, din cadrul Bibliotecii judetene „N.M. Spãtarul” Vaslui;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 50/ 31 martie 2008 privind transformarea unei functii publice de executie din referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Compartimentului operare mentiuni al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 51/ 31 martie 2008 privind modificarea anexei nr.3 la Hotãrârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unitãti adm-teritoriale ale judetului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008, cu modificãrile ulterioare;
Data: 07 aprilie 2008

Hotarârea nr. 52/ 22 aprilie 2008 privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 53/ 22 aprilie 2008 privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 54/ 22 aprilie 2008 privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 55/ 22 aprilie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 56/ 22 aprilie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 57/ 22 aprilie 2008 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.77/2005 privind aprobarea vânzării spaţiilor medicale aflate în imobilul „Clădire dispensar stomatologic”, compus din clădire şi teren aferent, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr.35;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 58/ 22 aprilie 2008 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 59/ 22 aprilie 2008 privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 60/ 22 aprilie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 61/ 22 aprilie 2008 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 62/ 22 aprilie 2008 privind avizarea numirii în funcţia de director a doamnei profesor Laic Daniela la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 63/ 22 aprilie 2008 privind avizarea numirii în funcţia de director a domnului profesor Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti;
Data: 06 mai 2008

Hotarârea nr. 64/ 20 mai 2008 privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008;
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 65/ 20 mai 2008 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 66/ 20 mai 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti”
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 67/ 20 mai 2008 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 68/ 20 mai 2008 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unui spaţiu din incinta Complexului de Servicii Comunitare nr.1 aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, Fundaţiei “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 69/ 20 mai 2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 70/ 20 mai 2008 privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 71/ 20 mai 2008 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 72/ 20 mai 2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 73/ 20 mai 2008 privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 26 mai 2008

Hotarârea nr. 74/ 10 iunie 2008 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008
Data:

Hotarârea nr. 75/ 23 iunie 2008 privind alegerea Comisiei de validare
Data: 26 iunie 2008

Hotarârea nr. 76/ 23 iunie 2008 privind validarea şi invalidarea unor mandate de consilieri judeţeni
Data: 26 iunie 2008

Hotarârea nr. 77/ 23 iunie 2008 privind declararea Consiliului judeţean legal constituit
Data: 26 iunie 2008

Hotarârea nr. 78/ 23 iunie 2008 privind alegerea domnilor Dumitru Buzatu şi Corneliu Bichineţ în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului judeţean Vaslui
Data: 26 iunie 2008

Hotarârea nr. 79/ 25 iulie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 80/ 25 iulie 2008 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2008
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 81/ 25 iulie 2008 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 82/ 25 iulie 2008 privind rectificarea a IV-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 83/ 25 iulie 2008 privind aprobarea închirierii de către Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad a imobilului situat în municipiul Bârlad, str. Trotuş, nr.52
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 84/ 25 iulie 2008 privind trecerea unor mijloace fixe, din componenţa punctului termic, aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestora
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 85/ 25 iulie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan Cel Mare” Vaslui
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 86/ 25 iulie 2008 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 87/ 25 iulie 2008 prin care se ia act de încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului MANCAS IOAN director al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 88/ 25 iulie 2008 privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 89/ 25 iulie 2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 90/ 25 iulie 2008 privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) – „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
Data: 01 august 2008

Hotarârea nr. 91/18 august 2008 privind însuşirea modificãrii anexei la Hotãrârea nr.9/2006 a Consiliului judeţean Vaslui privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare şi al staţiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
Data: 10 septembrie 2008
Hotarârea nr. 92/29 august 2008 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;

Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 93/29 august 2008 privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiazã în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 94/29 august 2008 privind repartizarea pe unitãţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009 şi estimãrile pentru anii 2010-2012;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 95/29 august 2008 privind aprobarea proiectului bugetelor jud. Vaslui pe anul 2009 şi estimãrile pentru anii 2010-2012;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 96/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului "Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivã - PENTRU COPII";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 97/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului "Consolidarea capacitãţii autoritãţilor publice locale din jud. Vaslui şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 98/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului "Planetariu Bîrlad - Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalierã Vaslui – Soroca";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 99/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului "Antichitatea târzie în bazinul Prutului";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 100/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului "Sportul-prietenie şi competiţie";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 101/29 august 2008 privind aprobarea cofinanţãrii proiectului „TinArt”;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 102/29 august 2008 privind înfiinţarea Centrului maternal "Un copil, o familie" Bîrlad, în structura Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 103/29 august 2008 privind înfiinţarea "Centrului de urgenţã pentru victimele violenţei în familie" Bîrlad din cadrul Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 104/29 august 2008 privind înfiinţarea "Centrului de zi pentru copilul cu sindrom Down - Miracol" Bîrlad în structura Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 105/29 august 2008 privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 106/29 august 2008 pentru completarea Hotãrârii Consiliului jud. nr.67/2008 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hranã pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socialã din subordinea Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 107/29 august 2008 privind modificarea şi completarea Hotãrârii Consiliului judeţean Vaslui nr.38/2008 pentru înfiinţarea „Adãpostului de zi şi de noapte pentru copiii strãzii Vaslui”;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 108/29 august 2008 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 109/29 august 2008 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de asistenţã medico-socialã Bãceşti;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 110/29 august 2008 privind aprobarea "Programului de pregãtire, deszãpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnã 2008-2009";
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 111/29 august 2008 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotãrârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 112/29 august 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 113/29 august 2008 privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Program. „Electrificare 2007 – 2009”;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 114/29 august 2008 privind aprobarea modificãrilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi - Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluãrii tehnice şi financiare;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 115/29 august 2008 privind aprobarea cotei – pãrţi a cheltuielilor legate de Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 – Iaşi – Vaslui”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, survenite ca urmare a evaluãrii tehnice şi financiare;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 116/29 august 2008 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat între Cons. jud. Iaşi şi Cons. jud. Vaslui pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 117/29 august 2008 privind validarea desemnãrii nominale a membrilor ATOP şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţã;
Data: 10 septembrie 2008

Hotarârea nr. 118/29 august 2008 prin care se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Frãţiman Vlãduţ, ales la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal;
Data: 10 septembrie 20081-118 119-187 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2008-01-12 (6947 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact