Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693739
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț de participare - Formare SIPOCA 425 (II)

Nr. 17001/16.11.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de formare profesionala in domeniul eticii, integrităţii si corupţiei in cadrul proiectului „Etica si integritate la Consiliul judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 425 / SMIS2014+ :118196, conform Procedurii proprii publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fară TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziţia nr. 491/2018 a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui. Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-11-16 (378 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact