Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5693736
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt de participare - proiectare ISO + formare - IV

Nr. 15692/26.10.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și servicii de formare profesională în domeniul managementului calității în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplifícate publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-10-26 (414 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact