Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5775597
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi













Proiecte de hotărâri - 31 octombrie 2018





Dispozitia nr. 534/2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018;

 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul pentru Conservarea Culturii Tradiționale Vaslui și Centrul Militar Județean Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 70, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași;

 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect.


 17. SUPLIMENTĂRI

 18. Proiect de hotărâre privind pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/27.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile ce aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a judeţuiui Vaslui nr. 16452/19.12.2017

 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui (A.D.I.V.)

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-10-24 (1196 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact