Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5781999
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț concurs de promovare - nov 2018

NR.14837/15.10.2018

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel;

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Transport Public Judeţean - Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Tehnică - ID 179627;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - ID 179614;

Condiţiile de participare Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului;
 • selecţia dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depimere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 15.11.2018, orele 10:00 la sediul Consiliului Judeţean Vaslui;

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografia

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, 0235.361.089 interior: 113.

PREŞEDINTE,

Dumitru BUZATUREZULTAT SELECTIE DOSARE (12.11.2018)
Direcția Tehnică
Serviciul Managementul Resurselor Umane

REZULTAT PROBA SCRISA (15.11.2018)
Direcția Tehnică
Serviciul Managementul Resurselor Umane

REZULTAT PROBA INTERVIU (19.11.2018)
Direcția Tehnică
Serviciul Managementul Resurselor Umane

REZULTAT FINAL (21.11.2018)
Direcția Tehnică
Serviciul Managementul Resurselor Umane

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-10-15 (725 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact