Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5775527
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 30 august 2018

Dispozitia nr. 472/2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.06.2018;

 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al unor consilii locale asupra unor segmente de drumuri județene;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

 7. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate/achiziționate în cadrul proiectului: “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui, 16452/19.12.2017;

 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 109 Huși – Pădureni – Ivănești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţie „Reabilitare și dotare a Muzeului Vasile Pârvan – Casa Sturdza Bîrlad”; ANEXA 1(531 MB)

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic, etc.) și violență în familie și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A.
Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-08-23 (1085 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact