Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5697348
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț de participare - Management BSC

Anunț de participare

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performanței BSC la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui şi servicii pentru derularea programului de instruire specifică pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui", Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplificate publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)*, aprobate prin Dispoziția nr. 156/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
*Prin OUG nr. 45/2018, lit. c) art. 7 alin (1), a devenit lit. d) alin. (1).
Cod CPV:
  • 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management
  • 80530000-8 Servicii de formare profesională

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-08-08 (402 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact