Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5781836
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunț promovări - august 2018

NR.11035/01.08.2018

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:

 • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 1 de vechime, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
 • inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradaţia 2 de vechime, în cadrul Compartimentului Redacţional pentru Editarea Monitorului Oficial al Judeţului Vaslui din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
 • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 5 de vechime, în cadrul Serviciului Contabilitate -Direcţia Economică.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
 3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care promovează.

Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

Examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 09.08.2018;
 • selecţia dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 17.08.2018, orele 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

Bibliografia

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, 0235.361.089 interior: 113.

PREŞEDINTE,

Dumitru BUZATU

REZULTAT SELECTIE DOSARE(10.08.2018) Contabilitate Direcția Adiministrație Publică

REZULTAT PROBA SCRISA(20.08.2018) Contabilitate Direcția Adiministrație Publică

REZULTAT FINAL (22.08.2018) Contabilitate Direcția Adiministrație Publică

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-08-02 (586 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact