Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922779
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 337/2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 377/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

 

             în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 

D I S P U N:

 

             Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 04.06.2018, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

  2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport școlară, municipiul Vaslui,  str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;

  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.

Dată astăzi, 31.05.2018

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-05-31 (542 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact