Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704343
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2006 (101-155)

Hotarâri din 2006 nr 1-100 101-155
Hotarârea nr. 101/ 23 septembrie 2006 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui, aprobat prin Hotarârea nr. 19/2005

Hotarârea nr. 102/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului judetean Vaslui la reuniunea Comitetului A al Adunarii Regiunilor Europei, Friuli Veneyia Giulia-Italia si la reuniunea Comitetului C al Adunarii Regiunilor Europei, Strasbourg-Franta

Hotarârea nr. 103/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului judetean Vaslui în Belgia, în cadrul programului de diplomatie publica al Ministerului Afacerilor Externe, “Promovarea colectivitatilor locale din România în spatiul Uniunii Europene”

Hotarârea nr. 104/ 23 septembrie 2006 privind eliberarea, la cerere, a doamnei CORNEA MARIA din functia de director al Centrului judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Vaslui

Hotarârea nr. 105/ 23 septembrie 2006 privind numirea temporara a domnului ONCIU LUCIAN VALENTINîn functia de director al Centrului judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Vaslui

Hotarârea nr. 106/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea „ Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile judetene în perioada de iarna 2006-2007 ”

Hotarârea nr. 107/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 245 M : DN 2 F (Poienesti) - Poienesti , km 0+650 – 1+990 (1,340 km) , judetul Vaslui ‘'

Hotarârea nr. 108/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 245 : DN 24 (Barlad) – Bacani – Alexandru Vlahuta – Oprisita (DN 2 F) , km 20+200 – 21+200 (1,0 km) ,judetul Vaslui ‘'

Hotarârea nr. 109/ 23 septembrie 2006 privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administratie al Casei judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui

Hotarârea nr. 110/ 27 octombrie 2006 privind aprobarea subprogramului Reabilitare sistem alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui

Hotarârea nr. 111/ 27 octombrie 2006 privind mandatarea presedintelui Consiliului judetean Vaslui pentru semnarea Conventiei de finantare ce se va încheia între Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Consiliul judetean Vaslui, privind finantarea Programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor – Subprogramul Reabilitare sistem alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, Husi si Negresti

Hotarârea nr. 112/ 27 octombrie 2006 privind aprobarea veniturilor si cheltuielilor ce se evidentiaza în afara bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2006

Hotarârea nr. 113/ 27 octombrie 2006 pentru completarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.35/2006 privind majorarea taxelor pentru vizitare precum si a altor taxe percepute de catre unitatile muzeale de sub autoritatea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 114/ 27 octombrie 2006 privind majorarea numarului de personal, modificarea organigramei si statului de functii ale Muzeului judetean „Stefan Cel Mare” Vaslui

Hotarârea nr. 115/ 27 octombrie 2006 privind modificarea gradului profesional al functiei de executie a domnului Anghel Marcel director al Teatrului “V.I. POPA” Bîrlad
Hotarârea nr.116/ 27 octombrie 2006 privind majorarea numarului de personal, modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului “V.I. POPA” Bîrlad .

Hotarârea nr. 117/ 27 octombrie 2006 privind aprobarea Strategiei judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale, 2007-2013

Hotarârea nr. 118/ 27 octombrie 2006 privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului judetean Vaslui în Spania, la sedinta Adunarii Generale a Adunarii Regiunilor Europei

Hotarârea nr. 119/ 9 noiembrie 2006 privind modificarea articolului 2 din Hotarârea nr.149/2004 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Vaslui la realizarea si implementarea proiectului « Centru de resurse pentru afaceri Vaslui», modificata si completata prin Hotarârea nr.87/2005

Hotarârea nr. 120/ 9 noiembrie 2006 privind numirea reprezentantilor Consiliului judetean Vaslui ca membri în Consiliul consultativ al Spitalului judetean de urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 121/ 9 noiembrie 2006 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Vaslui ca membru în Consiliul etic al Spitalului judetean de Urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 122/ 23 noiembrie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006

Hotarârea nr. 123/ 23 noiembrie 2006 privind transmiterea spatiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac nr.2, proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Bibliotecii judetene „N. Milescu Spatarul” Vaslui

Hotarârea nr. 124/ 23 noiembrie 2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a judetului, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Hotarârea nr. 125/ 30 noiembrie 2006 privind rectificarea a VI-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 126/ 30 noiembrie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006
Hotarârea nr. 127/ 30 noiembrie 2006 privind aprobarea încheierii unei Conventii de cooperare între Presedintele Consiliului judetean Vaslui si primarul comunei Falciu, în scopul finantarii cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investitie “Aductiunea cu apa a satului Falciu”


Hotarârea nr. 128/ 30 noiembrie 2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Judetean Iasi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi -Coropceni (DN 24) ”

Hotarârea nr. 129/ 30 noiembrie 2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui”

Hotarârea nr. 130/ 30 noiembrie 2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Vaslui si Consiliile judetene Iasi, Bacau, Suceava, Botosani si Neamt, pentru realizarea proiectului “ Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat ”

Hotarârea nr. 131/ 30 noiembrie 2006 privind înfiintarea locuintei protejate in Comuna Dragomiresti, sat Vladia, judetul Vaslui, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si aprobarea confinantarii implementarii proiectului

Hotarârea nr. 132/ 30 noiembrie 2006 privind înfiintarea locuintei protejate in Comuna Stefan cel Mare, sat Stefan cel Mare, judetul Vaslui, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si aprobarea confinantarii implementarii proiectului

Hotarârea nr. 133/ 30 noiembrie 2006 privind înfiintarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si aprobarea cofinantarii implementarii proiectului

Hotarârea nr. 134/ 30 noiembrie 2006 privind înfiintarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Husi”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si aprobarea cofinantarii implementarii proiectului

Hotarârea nr. 135/ 30 noiembrie 2006 privind înfiintarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si aprobarea cofinantarii implementarii proiectului

Hotarârea nr. 136/ 30 noiembrie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Hotarârea nr. 137/ 30 noiembrie 2006 privind numirea domnului ARMEANU STEFANICA IONEL în functia publica de conducere de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui ca urmare a schimbarii denumirii functiei publice de conducere de director executiv

Hotarârea nr. 138/ 30 noiembrie 2006 privind transformarea unei functii publice de executie din referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1 în consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 din cadrul aparatului de specialitateal Consiliului Judetean Vaslui

Hotarârea nr. 139/ 30 noiembrie 2006 privind stabilirea criteriilor si conditiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006

Hotarârea nr. 140/ 7 decembrie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2006

Hotarârea nr. 141/ 7 decembrie 2006 privind rectificarea a VII-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 142/ 7 decembrie 2006 privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenta Consiliului judetean Vaslui pentru anul 2007

Hotarârea nr. 143/ 7 decembrie 2006 privind aprobarea pretului de vânzare a terenului care depaseste suprafata de 250mp., situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu, nr.35 în care functioneaza Policlinica stomatologica din municipiul Vaslui, proprietate privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 144/ 7 decembrie 2006 privind închirierea imobilului, cu destinatia „Baza de productie” din municipiul Husi, aflat în proprietatea privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 145/ 7 decembrie 2006 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului judetean Vaslui din domeniul public al judetului în domeniul privat al judetului Vaslui, în vederea vânzarii acestora prin licitatie publica deschisa

Hotarârea nr. 146/ 7 decembrie 2006 privind aprobarea închirierii unui spatiu situat în municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr.1 aflat în proprietatea publica a judetului Vaslui si în folosinta Spitalului judetean de Urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 147/ 7 decembrie 2006 privind transmiterea unui imobil proprietate privata a judetului Vaslui din administrarea Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad în administrarea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 148/ 7 decembrie 2006 privind aprobarea închirierii unor spatii din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, aflat în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 149/ 7 decembrie 2006 privind aprobarea închirierii unui spatiu pentru sediul Filialei Vaslui a Partidului Democrat, din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, aflat în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 150/ 21 decembrie 2006 privind rectificarea a VIII-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 151/ 21 decembrie 2006 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui si al institutiilor publice din subordine, pentru anul 2007

Hotarârea nr.152/ 21 decembrie 2006 privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Hotarârea nr. 153/ 21 decembrie 2006 privind prorogarea termenelor prevazute la art.1 alin.(1) si art.5 alin.(1) din Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.48/2005 privind înfiintarea Observatorului judetean pentru Drepturile Copilului si la art.5 din Hotarârea Consiliului judetean Vaslui nr.52/2005 privind numirea personalului în cadrul Observatorului judetean pentru Drepturile Copilului

Hotarârea nr. 154/ 21 decembrie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad

Hotarârea nr. 155/ 21 decembrie 2006 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor si autorizatiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judetean pe anul 2007


Hotarâri din 2006 nr 1-100 101-155

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-30 (4750 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact