Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5775574
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 26 aprilie 2018

Dispozitia nr. 333/2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sîrbu Florin;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cloșcă Ionel;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 31.03.2018;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.115/2007 privind transmiterea imobilului – teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Muzeul “Vasile Pîrvan” Bîrlad a imobilului Casa Sturza Bîrlad, aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție < < Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, privind securitatea la incendiu > > ANEXA (208 MB) ;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind reluarea activității domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind încetarea promovării temporare a domnului Buruiană Ioan în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind înființarea locuinței protejate în comuna Deleni, sat Deleni, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.


 12. Suplimentari

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui

 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al Judeţului Vaslui


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-04-19 (1078 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact