Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694711
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotarari 2006 (1-100)

Hotarâri din 2006 nr 1-100 101-155

Hotarârea nr. 1/13 ianuarie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006 .

Hotarârea nr.2/ 13 ianuarie 2006 privind desfiintarea a patru centre de plasament din structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui si reorganizarea acestora în internate scolare în cadrul unitatilor de învatamânt special „Aurora” si de hipoacuzici Vaslui, Negresti si de arte si meserii „Sfânta Ecaterina” Husi .

Hotarârea nr. 3/ 25 ianuarie 2006 privind mentinerea articolelor 5 si 6 din Hotarârea nr.1/2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006

Hotarârea nr. 4/ 10 februarie 2006 privind aprobarea sustinerii serviciului nou creat, prin proiect, pe o perioada de cel putin 3 ani, în cadrul PIN 3/2006, denumit „Telefonul copilului” în structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 5/ 10 februarie 2006 privind aprobarea sustinerii a doua servicii nou create, prin proiect, pe o perioada de cel putin 3 ani, în cadrul PIN 5/2006, în structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 6/ 10 februarie 2006 privind aprobarea contractarii si co-finantarii proiectului “Stabilizare versanti pe DJ 284 Ghermanesti – Pîhnesti – Duda-Epureni – Husi, comuna Arsura, judetul Vaslui”

Hotarârea nr. 7/ 10 februarie 2006 privind aprobarea contractarii si co-finantarii proiectului “Stabilizare versanti pe DJ 284 A - Plopoasa – Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui”

Hotarârea nr. 8/ 28 februarie 2006 privind adoptarea bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 9/ 28 februarie 2006 privind însusirea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si al statiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”

Hotarârea nr. 10/ 28 februarie 2006 privind aprobarea bugetului de venituri de cheltuieli pe anul 2006 al SC “Lucruri Drumuri si Poduri” SA Vaslui

Hotarârea nr. 11/ 28 februarie 2006 privind avizarea contractului de performanta anexa la contractul individual de munca al directorului general al S.C. “Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui

Hotarârea nr. 12/ 28 februarie 2006 privind aprobarea Programului judetean pentru acordarea de finantari nerambursabile a activitatilor nonprofit de interes general pe anul 2006
Hotarârea nr. 13/ 28 februarie 2006privind transmiterea a patru imobile, proprietate publica a judetului, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui


Hotarârea nr. 14/ 28 februarie 2006 privind transmiterea unor spatii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publica a judetului din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Agentiei Nationale Antidrog, ca sediu pentru Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui

Hotarârea nr. 15/ 28 februarie 2006 privind trecerea a sase imobile aflate în administrarea Consiliului judetean Vaslui din domeniul public în domeniul privat al judetului Vaslui, în vederea vânzarii acestora prin licitatie publica deschisa

Hotarârea nr. 16/28 februarie 2006 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta presedintelui, vicepresedintelui si membrilor comisiei pentru protectia copilului

Hotarârea nr. 17/ 28 februarie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Hotarârea nr. 18/ 28 februarie 2006 privind transformarea unor posturi de functie publica de executie din aparatul propriu ca urmare avansarii în trepte de salarizare a functionarilor publici

Hotarârea nr. 19/ 28 februarie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Hotarârea nr. 20/ 28 februarie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului “V.I. POPA” Bîrlad

Hotarârea nr. 21/ 28 februarie 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare

Hotarârea nr. 22/ 28 februarie 2006 privind modificarea Hotarârii nr.75/2005 pentru stabilirea cuantumului taxelor locale de competenta Consiliului judetean Vaslui pentru anul fiscal 2006

Hotarârea nr. 23/ 28 februarie 2006 privind validarea desemnarii nominale a unui membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vaslui

Hotarârea nr. 24/ 28 februarie 2006 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 25/ 28 februarie 2006 privind încetarea activitatii Directiei judetene pentru protectia plantelor Vaslui

Hotarârea nr. 26/ 28 martie 2006 privind aprobarea metodei de privatizare a Directiei pentru protectia plantelor a judetului Vaslui precum si a planului de actiune

Hotarârea nr. 27/ 28 martie 2006 privind arendarea unei suprafete de teren agricol, proprietate publica a judetului Vaslui, aflat în administrarea Consiliului judetean Vaslui, prin licitatie publica

Hotarârea nr. 28/ 28 martie 2006 privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui

Hotarârea nr. 29/ 28 martie 2006 privind transformarea unei functii de executie în regim contractual ca urmare a promovarii persoanei încadrata în functia de debutant în cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 30/ 28 martie 2006 privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei POP RODICA director al Centrului judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

Hotarârea nr. 31/ 26 aprlie 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate complementar, a obiectivului de investitii „ Consolidare cladire corp (C) Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui”


Hotarârea nr. 32/ 26 aprlie 2006 privind aprobarea Acordului de asociere între Cons judetean Vaslui si Cons locale Negresti, Bacesti, Dumesti, Todiresti, Rebricea si Vulturesti pentru realizarea proiectului << Sistem de colectare selectiva si valorificare a deseurilor reciclabile în zona oras Negresti>>

Hotarârea nr. 33/ 26 aprlie 2006 privind demisia unui consilier judetean

Hotarârea nr. 34/ 26 aprlie 2006 privind rectificarea a II-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 35/ 26 aprlie 2006 privind majorarea taxelor pentru vizitare precum si a altor taxe percepute de catre unitatile muzeale de sub autoritatea Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 36/ 26 aprlie 2006 privind propunerea de încadrare a unor drumuri de exploatare, satesti si a unor strazi în categoria functionala a drumurilor comunale

Hotarârea nr. 37/ 26 aprlie 2006 pentru modificarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.12/2006 privind aprobarea Programului judetean pentru acordarea de finantari nerambursabile a activitatilor nonprofit de interes general pentru anul 2006

Hotarârea nr. 38/ 26 aprlie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Centrului judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

Hotarârea nr. 39/ 26 aprlie 2006 privind transformarea unei functii publice de executie din clasa I gradul profesional debutant în gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare existenta în statul de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor Vaslui

Hotarârea nr. 40/ 26 aprlie 2006 privind eliberarea doamnei MANOLE ELENA din functia publica de conducere de director executiv al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Vaslui

Hotarârea nr. 41/ 26 aprlie 2006 privind validarea desemnarii nominale a unui membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Vaslui

Hotarârea nr. 42/ 26 aprlie 2006 pentru mentinerea Hotarârii nr.25/2006 a Consiliului judetean Vaslui privind încetarea activitatii Directiei judetene pentru protectia plantelor Vaslui

Hotarârea nr. 43/ 26 aprlie 2006 pentru mentinerea Hotarârii nr.26/2006 a Consiliului judetean Vaslui privind aprobarea metodei de privatizare a Directiei pentru protectia plantelor a judetului Vaslui precum si a planului de actiune

Hotarârea nr. 44/ 30 mai 2006 privind validarea unui mandat de consilier judetean

Hotarârea nr. 45/ 30 mai 2006 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, aferente finantarii cheltuielilor de personal din institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, pe anul 2006

Hotarârea nr. 46/ 30 mai 2006 privind rectificarea a III-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 47/ 30 mai 2006 privind transmiterea unor imobile proprietate publica a judetului, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 48/ 30 mai 2006 privind aprobarea diminuarii pretului de pornire pentru vânzarea prin licitatie publica a imobilului „Baza de productie” din municipiul Husi

Hotarârea nr. 49/ 30 mai 2006 privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Consiliul Judetean Vaslui si Consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad si Husi, orasului Negresti, precum si ale comunelor Berezeni, Banca, Vinderei, Al. Vlahuta, Grivita, Ivesti, Pochidia, Tanacu, Todiresti, Tutova, Dodesti, Vetrisoaia, Oltenesti, Vulturesti si Inspectoratul scolar judetean Vaslui pentru realizarea proiectului «Reabilitare/reconstructie unitati de învatamânt afectate în urma fenomenelor meteorologice majore-inundatii din perioada aprilie-august 2005, în judetul Vaslui»

Hotarârea nr. 50/ 30 mai 2006 privind aprobarea modificarilor Programului de transport judetean valabil pentru perioada 2006-2008

Hotarârea nr. 51/ 30 mai 2006 privind modificarea statului de functii al Centrului judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

Hotarârea nr. 52/ 30 mai 2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul judetan Vaslui si Consiliul local Falciu, pentru realizarea proiectului “Gestiunea deseurilor în comuna Falciu”

Hotarârea nr. 53/ 29 iunie 2006 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean Vaslui
7

Hotarârea nr. 54/ 29 iunie 2006 privind rectificarea a IV-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 55/ 29 iunie 2006 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2005

Hotarârea nr. 56/ 29 iunie 2006 privind modificarea statului de functii al personalului din aparatul propriu al Consiliului Judetean Vaslui

Hotarârea nr. 57/ 29 iunie 2006 privind trecerea unei constructii aflata în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din domeniul public al judetului în domeniul privat al judetului în vederea scoaterii din functiune si casarea acesteia

Hotarârea nr. 58/ 29 iunie 2006 privind trecerea unei constructii aflata în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Spitalului judetean de urgenta Vaslui din domeniul public al judetului în domeniul privat al judetului în vederea scoaterii din functiune si casarea acesteia

Hotarârea nr. 59/ 29 iunie 2006 privind transmiterea unui imobil situat în satul Gura Albesti, Com.Albesti în folosinta gratuita a Parohiei Crasna, din Com. Albesti

Hotarârea nr. 60/ 29 iunie 2006 privind trecerea unor constructii aflate în proprietatea publica a judetului Vaslui si în administrarea Centrului de asistenta medico-sociala din localitatea Bacesti, din domeniul public al judetului în domeniul privat al judetului în vederea scoaterii din functiune si casarea acestora

Hotarârea nr. 61/ 29 iunie 2006 privind aprobarea cofinantarii proiectului “Itinerarii cultural religioase: Vaslui, Hâncesti, Leova“

Hotarârea nr. 62/ 29 iunie 2006 privind aderarea, ca membru, la Asociatia Centrelor Europa(ACE)

Hotarârea nr. 63/ 29 iunie 2006 privind înlocuirea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean nr. 52/2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul local Falciu, pentru realizarea proiectului „Gestiunea deseurilor în comuna Falciu” si aprobarea participarii Consiliului judetean Vaslui la co-finantarea proiectului

Hotarârea nr. 64/ 29 iunie 2006 privind abrogarea Hotarârii Consiliului judetean Vaslui nr.79 din 23 septembrie 2005 pentru stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei ce urmeaza a se acorda membrilor comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale aflate în imobilul „ Cladire dispensar stomatologic ” situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.35

Hotarârea nr. 65/ 29 iunie 2006 privind modificarea Hotarârii nr. 90/2003 privind organizarea si functionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judetean Vaslui

Hotarârea nr. 66/ 29 iunie 2006 privind modificarea componentei Comandamentului Antiepizootic judetean Vaslui

Hotarârea nr. 67/29 iunie 2006 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 68/ 29 iunie 2006 privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administratie al Casei judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui

Hotarârea nr. 69/ 21 iulie 2006 privind demisia unui consilier judetean

Hotarârea nr. 70/ 21 iulie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pentru anii 2008-2010

Hotarârea nr. 71/ 21 iulie 2006 privind stabilirea criteriului de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui, a cotei de 15% din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 si estimarile pentru anii 2008-2010

Hotarârea nr. 72/ 21 iulie 2006 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, aferente finantarii cheltuielilor de personal din institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, pe anul 2006

Hotarârea nr. 73/ 21 iulie 2006 privind aprobarea listei cu spatiile medicale precum si cu spatiile conexe în care functioneaza Policlinica stomatologica din municipiul Vaslui, proprietate privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean, ce urmeaza sa fie vândute

Hotarârea nr. 74/ 21 iulie 2006 privind transmiterea unui teren în suprafata de 700 m.p. proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui, în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 75/ 21 iulie 2006 privind înfiintarea Centrului de tranzit pentru victime ale traficului de fiinte umane cu sediul în localitatea Bumbata, comuna Vetrisoaia, în structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

Hotarârea nr. 76/ 21 iulie 2006 privind înfiintarea Centrului de primire în regim de urgenta „Armonia” cu sediul în municipiul Bîrlad, în structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si cofinantarea implementarii proiectului

Hotarârea nr. 77/ 21 iulie 2006 privind înfiintarea Unitatii de îngrijire „Batrânete demna” cu sediul în municipiul Vaslui, în structura Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si cofinantarea implementarii proiectului

Hotarârea nr. 78/ 21 iulie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Hotarârea nr. 79/ 21 iulie 2006 privind modificarea statului de functii al Teatrului „V. I. Popa” Bîrlad

Hotarârea nr. 80/ 21 iulie 2006 privind aprobarea contractarii si co-finantarii proiectului “ Stabilizare versanti pe DJ 247 (DN 15D) Zapodeni-Danesti-Codaesti-DN 24 ” comuna Danesti, judetul Vaslui

Hotarârea nr. 81/ 28 august 2006 privind transmiterea a doua suprafete de teren, proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui, respectiv al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judetean al Politiei de Frontiera Vaslui

Hotarârea nr. 82/ 28 august 2006 privind transmiterea unui teren în suprafata de 1000 m.p., proprietate publica a judetului, din administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui, în folosinta gratuita, pe termen de 10 ani, Fundatiei „ Noi si Voi ” cu sediul în municipiul Bîrlad

Hotarârea nr. 83/ 28 august 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “EXTINDERE CLADIRE SI LUCRARI EXTERIOARE POLIGON DELEA DIN MUNICIPIUL VASLUI”

Hotarârea nr. 84/ 28 august 2006 privind încadrarea drumurilor judetene si comunale de pe teritoriul judetului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanti, lubrefianti si cauciucuri pentru autovehiculele care circula pe aceste drumuri

Hotarârea nr. 85/ 28 august 2006 privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui

Hotarârea nr. 86/ 28 august 2006 privind modificarea statului de functii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Hotarârea nr. 87/ 28 august 2006 privind adoptarea Strategiei judetene antidrog pentru perioada 2006- 2008

Hotarârea nr. 88/ 8 septembrie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe anul 2006

Hotarârea nr. 89/ 23 septembrie 2006 privind rectificarea a V-a a bugetului propriu pe anul 2006

Hotarârea nr. 90/ 23 septembrie 2006 privind transmiterea imobilului compus din teren si constructii, proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 91/ 23 septembrie 2006 privind transmiterea unor spatii din incinta unui imobil, proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8 în administrarea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui

Hotarârea nr. 92/ 23 septembrie 2006 privind transmiterea unor spatii din incinta unui imobil, proprietate publica a judetului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr, 25din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Ministerului Apararii - Statul Major General, pentru Biroul Informare - Recrutare Vaslui

Hotarârea nr. 93/ 23 septembrie 2006 privind transmiterea imobilului cu destinatia de Gospodarie anexa, proprietate publica a judetului Vaslui, din administrarea Spitalului judetean de urgenta Vaslui în administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui

Hotarârea nr. 94/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea închirierii unui teren situat în str. Stefan cel Mare nr.233, municipiul Vaslui, aflat în proprietatea publica a judetului Vaslui si în folosinta Spitalului judetean de Urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 95/ 23 septembrie 2006 privind avizarea propunerii de reorganizare a Spitalului judetean de Urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 96/ 23 septembrie 2006 privind avizarea externalizarii serviciilor de preparare si servire a hranei din cadrul Spitalului judetean de Urgenta Vaslui

Hotarârea nr. 97/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea contract arii si co-finantarii proiectelor „Stabilizare versanti pe DJ 248A – Plopoasa-Rafaila, comuna Rafaila, Judetul Vaslui” si „Stabilizare versanti pe DJ 284 Ghermanesti-Pâhnesti-Duda-Epureni-Husi, comuna Arsura, judetul Vaslui”

Hotarârea nr. 98/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ''Modernizare pe DJ 284 : (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti) , km 14+950 – 15+950 (1,0 km), judetul Vaslui ''

Hotarârea nr. 99/ 23 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,,Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 244 B (Cretestii de Sus) – Siscani – Tomsa – Hoceni – Dimitrie Cantemir (Hurdugi) – Gusitei – Giurcani – Murgeni (DN 24 A) , km 47+130 – 51+080 (3,950 km) , judetul Vaslui"

Hotarârea nr. 100/ 23 septembrie 2006 privind modificarea numarului de posturi, a structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui


Hotarâri din 2006 nr 1-100 101-155

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-30 (5475 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact