Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4651855
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi










Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Anunt public - concesionare cabinete medicale

Consiliul Judeţean Vaslui organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea a cinci spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi a unei magazii situate în imobilul "Clădire Centrul Stomatologic" din str. Mihail Kogălniceanu nr. 35, mun. Vaslui.
Detalii privind concesionarea aici.

Dispozitia Nr. 333/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 26 aprilie 2018, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Invitație de participare - PUZ - Aleea Hulubat II

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
Detalii aici.

Invitație de participare - laptop si pc

Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Calculator desktop cu licență și laptop cu licență Cod CPV: 30213000-5 Computere personale, 30213100-6 Computere portabile
Detalii aici.

Invitație de participare - teatru pentru copii - ED

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare spectacole teatru educativ pentru copii în cadrul proiectului "Centrul de informare Europe Direct Vaslui". Cod CPV 92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru
Detalii aici.

Anunț public - achiziţionare apartamente

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Munlcipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare nr. 79, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
Detalii privind achiziţionarea apartamentelor aici.

Anunt examen promovare - DAP

Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • referent, treapta profesionala I, -Biroul Relatii cu Publicul si Consilierii din cadrul Directiei Administratiei Publice.
Detalii aici

Anunt recrutare C.A. - LDP S.A. - apr.2018

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Anunt examene promovare

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul contabilitate – ID 179558;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment buget-finanțe – ID 179574;
  3. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic-contencios si coordonarea consiliilor locale – ID 179576;
  4. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public si privat al județului, lucrări publice, investiții – ID 179581;
  5. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locala, management proiecte si informare europeana – ID 179596;
  6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni – ID 179613.
Detalii aici

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.
Detalii privind finantările nerambursabile pe anul 2018 aici.

Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Proiect „Start up Yourself”

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
Detalii aici.

Anunţul public

Consiliul Județean Vaslui, titular al Planului de menținere a calității aerului Vaslui, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de calitate a aerului  Vaslui.
Click aici pentru detalii.

Comunicat de presă


Proiect pentru românii din Diaspora

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
Detalii aici.

Evaluari manageri


Plan de selectie - Proiect componenta initiala

PLAN DE SELECȚIE pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui Componenta inițială – APROBAT

Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


Situaţie proiecte


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.




Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact