Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4832349
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Invitație de participare - Mentenanță suprastructură

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de suprastructura”
Cod CPV: 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
Detalii aici

Invitație de participare - mentenanță motor sașiu

Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de motor și sașiu”
Cod CPV 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe Detalii aici

Dispozitia Nr. 530/2018

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară , ce va avea loc în ziua de 19 octombrie 2018, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al judeţului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Anunț concurs de promovare - nov 2018

Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Transport Public Judeţean - Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Tehnică - ID 179627;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - ID 179614;
Detalii aici.

Invitație de participare - Dirigenție de șantier DJ 246

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: "Proiectare (PT+DDE) si executie - Modernizare drum judetean DJ 246 :DJ 247 (Codaesti) - Rediu Galian - Tacuta - Focsasca - limita jud. Iasi, km 5+499-13+635, judetul Vaslui"
Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor
Detalii aici

Invitație participare - Actualizare documentație DJ245E II

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneti ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica "Actualizare documentaţie cadastrală drum judeţean DJ 245 E : DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)"
Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
Detalii aici

Invitație de participare - informare și publicitate (II)

Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PL 741-02, Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a Imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", Cod SMIS 115186
Cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate
Detalii aici

Anunț de atribuire dotări SIPOCA 425


Invitație de participare - echipamente IT C.E.D.

 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: achiziție de software, echipamente IT și de birou în cadrul proiectului ’’CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI”
  Cod CPV: 32413100-2; 30121100-4; 30213300-8; 48620000-0; 30231300-0; 30237200-1; 48310000-4. Detalii aici


 • Anunt de participare proiectare ISO + formare -III

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

  privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și servicii de formare profesională în domeniul managementului calității în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplifícate publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Detalii aici.

  ANUNȚ PUBLIC - ACHIZIȚIE APARTAMENTE

  Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
  Detalii privind achiziţionarea apartamentelor se găsesc în caietul de sarcini şi în fişa de date publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui.
  Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Consiliului Judeţean Vaslui camera 421, etaj 4 sau la telefon 0235/361089; interior 138.
  Click aici pentru detalii.

  Comunicat de presă


  HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


  Situaţie proiecte


  FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT

  18.07.2018 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


  Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


  Proiect „Start up Yourself”

             Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”
  Detalii aici.

  Comunicat de presă


  Proiect pentru românii din Diaspora

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.
  Detalii aici.

  Evaluari manageri

  ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui

  RAPORT DE MANAGEMENT - Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - Perioada 01.07.2013- 30.06.2018

  Anunt privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui

  RAPORT FINAL DE ACTIVITATE al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui pentru perioada 2013 - 2017

  RAPORT DE ACTIVITATE al BIBLIOTECII JUDEŢEANE “NICOLAE MILESCU SPĂTARUL” VASLUI pentru perioada 2013 - 2017

  ANUNŢ privind rezultatul evaluării finale a managementului aplicat de managerul Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

  Anunt privind rezultatul evaluării anuale/finale a managementului aplicat de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui 2017

  Lista contractelor de achizitie publica

  Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2016 este publicata aici.


  Investiții finalizate 2009-2011

  Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.
  Proiecte de managemant - Instituții subordonate


  Info
  Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


  Distante rutiere

  · Ghidul Eco-Functionarului Public
  · Ghidul Eco-Turistului
  Proiecte
    Acasa Utile Contact