Creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact


 • UAT Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 25.09.2020, proiectul  “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui”, Cod SMIS 2014+ 139495. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritară - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

  Perioada de implementare a proiectului este de 13 de luni, începând cu data de 01.02.2020 până în data de 28.02.2021.

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de gestionare a crizei cauzată de rãspândirea virusului SARS-CoV-2 în centrele sociale rezidenţiale publice pentru categorii vulnerabile din subordinea UAT Judeţul Vaslui prin dezvoltarea capacităţii de protecţie şi implicit limitarea rãspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, asigurând astfel un răspuns în timp util şi eficient la criza COVID-19.

   

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare actuale a 3 entităţi publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Judeţul Vaslui care coordonează, prin dotare specifică, 45 de centre sociale rezidenţiale şi locuinţe protejate pentru categorii vulnerabile, în vederea obţinerii în timp util şi eficient al unui răspuns adecvat privind COVID-19.
  2. Promovarea activitãţilor proiectului şi a investiţiei cu respectarea cerinţelor din Manualul de identitate vizuală atât pe perioada implementării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

   

  Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului vor fi:

  1. Trei entitãţi publice cu personalitate juridicã din subordinea UAT Judeţul Vaslui care coordoneazã centre sociale rezidenţiale pentru categorii vulnerabile dotate cu echipamente, dezinfectanţi, materiale de protecţie şi pregãtite pentru gestionarea situaţiei de urgenţã provocatã de criza COVID – 19, cu personal protejat şi o capacitate sporitã de prevenţie.
  2. Un proiect şi achiziţiile de dotãri a trei entitãţi publice cu personalitate juridicã din subordinea UAT Judeţul Vaslui care coordoneazã 45 de centre sociale rezidenţiale şi locuinţe protejate pentru categorii vulnerabile, promovate conform Manualului de Identitate Vizualã.

       

         In cadrul acestui proiect se urmãreşte dotarea centrelor sociale rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi ProtecţIa Copilului Vaslui (43 de centre şi locuinţe protejate), a Centrului de Asistenţã Medico-Socialã Bãceşti şi a Centrului de Asistenţã Medico-Socialã Codãeşti cu echipamente de protecţie, biocide, soluţii necesare asigurãrii igienei şi dezinfecţiei, alte materiale de protecţie şi dispozitive în scopul obţinerii în timp util şi eficient al unui rãspuns adecvat la criza COVID-19.

   

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020