Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, Cod SMIS 126040


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Date tehnice
 • Contact

 • 1. Proiectul de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 244I traversează teritoriul orașului Murgeni și teritoriul comunei Mălușteni. Prin implementarea acestuia se asigură accesul facil al locuitorilor comunei Mălușteni către orașul Murgeni, respectiv spre municipul Bârlad, prin drumul național DN 24A.

   

  Principalele lucrări care se vor executa constau în:

  - Sistem rutier aplicat:

  - 24 cm strat de beton rutier BcR4;

  - Hârtie Kraft;

  - 5 cm strat de nisip pilonat;

  - 25 cm strat de fundație din balast.

  - Acostamente din balast – 1.625,00 ml.

  - Rigole triunghiulare de pământ – 140,00 ml.

  - Rigole triunghiulare din beton de ciment (tip R1) – 585,00 ml.

  - Rigole triunghiulare din beton de ciment (tip R2) – 3.755,00 ml.

  - Rigole triunghiulare din beton de ciment (tip R3) – 1.615,00 ml.

  - Rigole triunghiulare din beton de ciment (tip R4) – 1.070,00 ml.

  - Rigole carosabile – 370,00 ml.

  - Accese la proprietăți (rigolă carosabilă) – 140,00 ml.

  - Podețe tubulare – 12 buc; (podețe transversale - 10 bucăți din care 4 se decolmatează, 4 se demolează și se construiesc podețe noi, iar 2 sunt podețe noi, care în momentul de față nu există pe teren; podețe tubulare amplasate la două drumuri laterale - 2 buc).

  - Camere cadere – 6 buc;

   

  Prin proiect se va realiza un sistem rutier dimensionat conform NP 081/2002 din strat de beton rutier BcR4 (24 cm), hârtie Kraft, strat de nisip pilonat (5 cm) și strat de fundație din balast (25 cm). Realizarea acestei structuri va duce la creșterea capacității portante a drumului județean în cauză.

   

  La data depunerii cererii de finanțare, lucrările executate deja constau în:

  - Lucrări pregătitoare (amenajare pat drum și lucrări de terasamente) – tot drumul;

  - Lucrări de fundații (strat de balast – 1,970 km.).

   

  Lungimea totală a investiției este de 4,640 km.



  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro