Reabilitare, modernizare şi dotare
Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina", Huşi


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact

 • Descrierea proiectului

  Imobilul care face obiectul proiectului cuprinde clădiri aparţinând campusului acestei unităţi de învatamant, respectiv Cantina şi Căminului internat. Clădirile au fost construite Ia începutul anilor 1970 şi recomandă lucrări de intervenţie atât Ia clădirea căminului internat cât şi Ia clădirea cantinei.

   

  Locul de implementare a proiectului

   Imobilul cuprinde clădirile Cantinei şi Căminului internat ale Şcolii Profesionale Speciale 'Sfânta Ecaterina', situată în judeţul Vaslui, municipiul Huşi, strada Dobrina, nr.2. Clădirile au fost construite Ia începutul anilor 1970 şi au următorul regim de înălţime:

  - clădire Cantină: subsol parţial + parter;

  - clădire Cămin internat: subsol parţial + parter + 3 etaje.

  Terenul pe care este amplasat imobilul ce face obiectul proiectului are o suprafaţă de 8591 mp în actele juridice şi face parte din domeniul public al Judeţului Vaslui, proprietate intabulata în Cartea Funciară numărul 74275 a UAT Judeţul Vaslui şi are următoarele vecinătăţi: Nord — NC 70115; Vest - proprietate privată; Sud - Str. Dobrina I drum european E581; Est - Calea ferată Huşi - Crasna

   

  Grupul ţintă

  Grupul tinţă al proiectului îi reprezintă tinerii cu cerinţe educative speciale (CES) încadrati într-un grad de handicap, din judeţul Vaslui şi zonele limitrofe ale acestuia, care doresc să înveţe o meserie adaptată nevoilor lor şi cu relevanţă foarte mare pe piaţa forţei de muncă.

   

  Beneficiarii proiectului

  Beneficiarii direcţi:

  • eleviii cu CES care pot continua traseul educaţional prin învăţarea unei meserii la Şcoala profesională Specială Sfânta Ecaterina şi care au un loc asigurat în această şcoală (în medie 196 /an,);
  • 72 de angajaţi ai Şcolii profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” Huşi ( personal didactic, cadre didactice auxiliare, personal auxiliar).

  Beneficiari indirecţi:

  • UAT-Judeţul Vaslui (prin Consiliul judeţean Vaslui) ce gestionează infrastructura şcolară pentru învăţământul special din judeţul Vaslui;
  • 1300 de Copiii cu CES al caror tip de handicap permite continuarea traseului educaţional şi învăţarea unei meserii;
  • agenţii economici din judeţul Vaslui cu activitate în domeniul confecţiilor şi construcţiilor.

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro