Reabilitare, modernizare şi dotare
Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina", Huşi


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact


 • Valoarea totală a proiectului este de 7.721.767,45 lei, din care 7.082.769,68 lei asistenţa financiară nerambursabilă (6.143.218,60 lei contribuţia Uniunii Europene din FEDR şi 939.551,08 lei finanţare de la bugetul de stat) şi 638.997,77 lei cofinanţarea din partea beneficiarului UAT Judeţul Vaslui (din care, 144.546,32 valoarea cofinanţării eligibile şi 494.451,45 lei valoarea neeligibilă) .  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro