Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026349
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ANUNT PUBLICITAR – ACHIZIȚIE PUBLICĂ

PRIVIND CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 50.000.000 LEI, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII COFINANȚĂRII ȘI PREFINANȚĂRII PROIECTELOR DE INTERES JUDEȚEAN FINANȚATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

În temeiul prevederilor art. 2, art. 29, alin. (1) lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Județul Vaslui, cu sediul în Vaslui, jud. Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Telefon: 0235/361089; Fax: 0235/361090, în calitate de autoritate contractantă, își propune organizarea unei proceduri de atribuire in conformitate cu procedura operaționale PO-CJVS-05-62 pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform cerințelor din documentația de atribuire.
Detalii aici

Concurs - Urbanism

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:
  • 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Click aici pentru detalii.

Concurs - Serviciul Juridic-Contencios

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:
  • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale - Direcția Administrație Publică;
  • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale - Direcția Administrație Publică;
Click aici pentru detalii.

Concurs - Șef birou – Administrarea Domeniului Public

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:
  • Șef birou, grad profesional II – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului - Direcția Economică;
Click aici pentru detalii.

Concurs - Șef birou – Biroul Audit Public Intern

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:
  • Șef birou, grad profesional II – Biroul Audit Public Intern;
Click aici pentru detalii.

Anunt

19451/08.12.2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui.
Detalii aici


Concurs - Direcția Dezvoltare Cooperare

Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată:

  • Director executiv, grad profesional II – Direcția Dezvoltare Cooperare;
Click aici pentru detalii.

ANUNȚ PUBLIC

Nr. 15372/06.10.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al planului - Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu . Documentele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8 – 16 30 și vineri, între orele 8-14 .

Ședința de dezbatere publică a proiectului Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Raportului de Mediu se va desfășura în data de 27.11.2020, ora 11, la sediul Centrului de Resurse pentru Afaceri din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et.1.

Comentariile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul titularului și la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 25.11.2020.

INVITATIE DEZBATERE PJGD

Aici gasiți anunțurile anterioare, din luna august

CONSULTARE PUBLICĂ

Data publicării 09.nov.2020

Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 23.07.2020

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Mai multe detalii despre finanțări nerambursabile aici


PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Situaţie proiecte


Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact