Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Deszapezire drumuri - iarna 2014-2015
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Buget 2016
· Sedințe
· Hotărâri
· Dispoziții
· Proiecte de hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Indicatori economici
· Strategii
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Finanțări rambursabile
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
3912164
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Invitație participare - Brosuri SEE

Autoritatea contractantă- Județul Vasluivă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Realizare materiale beneficiari (broșuri pentru profesori, broșuri Vocea copiilor, brosuri Școala copiilor) în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
Detalii aici.


Invitatie de participare - Transport tabere(2)

Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect Organizare tabere pentru copii și transport în tabere în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 55243000-5, 60140000-1, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
Detalii aici.


Programul de transport județean 2014-2020

Etapa de atribuire electronica din 03.10.2016 - cod traseu 033 Vaslui - Floresti
Detalii Sesiunea 03.10.2016
Etapa de atribuire electronica din 12.09.2016 - cod traseu 026 Vaslui - Secuia
Detalii Sesiunea 12.09.2016

Invitație de participare - Caravana SEE(3)

Privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii organizare spectacole teatru de papusi pentru copii in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 92312110-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispozitia nr. 182/2016 a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui
Detalii aici

Invitație de participare - Refresments SEE(3)

Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Refresments pentru întâlnirile cu profesorii și copiii în cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063.
Detalii aici.

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Invitație de participare - Securitate la incendii

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de obtinere autorizatie de securitate la incendiu pentru cladirea sediilor Teatrului "V.I.Popa" si Muzeului "V.Parvan", situate in Birlad
Detalii aici.

Invitație de participare - evaluare teren la CSEI

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Raport de evaluare teren la imobilul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești, cod CPV 71324000-5.
Detalii aici.


Invitație de participare - AT contracte APA

Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Asistenta Tehnica pentru Managementul Contractelor de Finantare nr. 2744 din 03.04.2014 si nr. 9733 din 19.05.2015 aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui"
Detalii aici.

Concurs - UIP Deșeuri

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:

  • 2 posturi de consilieri, clasa I, grad profesional principal – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Achiziție apartamente

Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, intenționează să achiziționeze 4(patru) apartamente cu 3(trei) camere conform cerințelor din caietul de sarcini și fișa de date, care se găsește pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.
După studierea caietului de sarcini și a fișei de date, relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui (camera 421, etaj IV), sau la telefon 0235/361088 interior 138.
Detalii aici.

Concurs Administrator Public

În conformitate cu prevederile punctului III din Anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 77/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de Administrator public la nivelul Consiliului Județean Vaslui, Consiliul județean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 16 - 19 august 2016 . Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Anunț concurs - Direcția tehnică

Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:

  1. director executiv adjunct, la Direcția Tehnică
  2. șef birou, la Biroul administrarea domeniului public și privat al județului Vaslui, lucrări publice, investiții – Direcția Tehnică
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Dispoziția nr. 182/2016

Dispoziția nr. 182/2016 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c)
Mai multe informații aici


Evaluari manageri
Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2015 este publicata aici.


Situație proiecte


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact