Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772202
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiAnunț recrutare DGASPC Vaslui

Actualizat 15.09.2020 - prelungire suspendare concurs
Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
  • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Dispoziția Nr. 229/2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de joi 17 septembrie 2020, ora 15.00 ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom.
Click aici pentru detalii.


Invitație de participare - Incinerare animale moarte (11)

Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
Cod CPV: 98371120-1
Detalii aici

Invitație de participare UIP

Actualizat 01.09.2020 - Clarificare 1
Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO­ CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică „Servicii pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru depozitele de deșeuri neconforme închise din județul Vaslui-Bârlad, Huși si Negrești"
Codul CPV: 79311100-8; 90711400-8; 90713000- 8
Detalii aici

PAZĂ CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN

Actualizat 04.09.2020 - Clarificare 1

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază la Centrul Militar Județean Vaslui, cod CPV 79713000-5, conform Procedurii Proprii publicată pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobată prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui, modificată și completată prin Dispoziția nr. 422/2019 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
Click aici pentru detalii

CONSULTARE PUBLICĂ

în vederea definitivării Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027

               Județul Vaslui are în derulare contractul de finanțare nr. 286/05.12.2018 aferent proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900.

             Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice de către Consiliul Județean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a județului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

              Principalul rezultat așteptat al proiectului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. Menționăm că în procesul de elaborare a documentului au fost derulate în lunile iunie și iulie 2020 mai multe grupuri de lucru sectoriale, fiind colectat un feedback valoros din partea participanților.

           Contribuția dumneavoastră în vederea finalizării documentului și a obținerii unei strategii care să răspundă nevoilor reale ale județului este una esențială. În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a parcurge Strategia (în varianta sa de sinteză) și de a ne transmite completările, observațiile și sugestiile dumneavoastră până pe data de 21.08.2020, la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu.

Atașăm draftul Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.


ANUNȚ PUBLIC

Actualizare 06.08.2020

ANUNȚ PUBLIC 2 - depunerea notificării

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, având sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, localitatea Vaslui, titular al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, localitatea Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, de luni până vineri, între orele 8,00 - 16,00 .
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris, la sediul A.P.M. Vaslui, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
Click aici pentru anunțul din 03.08.2020


Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 23.07.2020

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Mai multe detalii despre finanțări nerambursabile aici


PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Chestionar
CAMPANIE DE CONSULTARE PUBLICĂ
PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Consultare publică - stimulente eleviCONSULTARE PUBLICĂ

privind problemele și necesitățile județului ce vor fundamenta “Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027"


În cadrul proiectului "Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui", Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900 , este prevăzută elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027".
Una dintre etape este consultarea factorilor interesați din județul Vaslui referitoare la identificarea problemelor și necesităților județului.
Atașăm draftul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) aferent situației actuale de dezvoltare a județului și Profilul socio-economic și demografic al Județului Vaslui.
Pentru completări, sugestii vă rugăm să transmiteți informațiile la adresa de e-mail: consiliu@cjvs.eu , până pe data de 01.07.2020.


Situaţie proiecte


Transport public judeţean

Comunicatul nr. 45

Comunicatul nr. 45 Recomandari pentru operatorii de transport judetean rutier de persoane prin curse regulate.

Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact