Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Buget 2016
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4002205
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Bine ati venit pe portalul Consiliului Judetean Vaslui !

Acest portal este destinat cetatenilor judetului Vaslui in scopul unei mai bune comunicari cu institutiile administrative.

Invitație de participare Racord Depozit Negrești2

  Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Racordarea la rețeaua de distributie a energiei electrice pentru Depozitul urban existent Negresti, din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
Detalii aici.

Anunț de participare - Cazare, masă, transport

ANUNȚ DE PARTICIPARE pprivind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii cazare, masă și transport pentru 90 de participanți (educatori parentali și membri în echipa de implementare) la sesiunea de informare organizată in cadrul proiectului „Școala te face OM!”, Cod proiect PEC063, Cod CPV 55110000-4, 55300000-3, 60140000-1, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului judetean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui

Detalii aici.

Achiziție apartamente

Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Ștefan c.el Mare, nr.79, intenționează să achiziționeze 4 (patru) apartamente cu 3(trei)sau 4(patru) camere conform cerințelor din caietul de sarcini și fișa de date,  care se găsesc pe site-ul  Consiliului  județean Vaslui.
După studierea caietului de sarcini și a fișei de date, relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui (cam. 421, etaj IV), sau la telefon 0235-361.088 interior 138.
Detalii aici.

Invitație securitate incendii Teatru + Muzeu BD

  Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de obținere autorizație de securitate la incendiu pentru clădirea sediilor Teatrului ”V.I.Popa” și Muzeului ”V.Pârvan”, situate in Bîrlad
Detalii aici

Anunț de participare - Pază CMID Roșiești

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru obiectivul Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Roșiești", cod CPV 79713000-5, conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale ți alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decăt cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
Detalii aici.

Contact și oferte deszăpezire

Contract și oferte întreținere drumuri județene pe perioada iernii

Anunt - examen promovare DE - nov 2016

            Consiliul județean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcție contractuală de execuție, astfel:
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Compartiment Buget-Finanțe – Direcția Economică;
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică;
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici
Rezultat selecție dosare aici
Rezultat proba scrisă aici
Rezultat final aici

Anunț de participare - servicii de pază

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de pază și intervenție cu societăți specializate de pază pentru obiectivele Stații de transfer Bîrlad, Huși, Negrești și Vaslui din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” , cod CPV 79713000-5 , conform normelor procedurale interne publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu, pentru servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c), aprobate prin Dispoziția nr. 182/2016 a președintelui Consiliului Județean Vaslui
Detalii aici.


Concurs Domeniul Public și Privat - DT - dec 2016

            Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului,  Lucrări Publice – Direcția tehnică;
Detalii aici
FORMULARE DE COMPLETAT aici

Programul de transport județean 2014-2020

Comunicatul numărul 32 aici
Etapa de atribuire electronică din 24.10.2016 - cod traseu 117 Tufeștii de Jos - Vaslui
Detalii Sesiunea 24.10.2016

Anunț public Ro-NET


Programul operational capital uman

În atenția întreprinzătorilor din județul Vaslui
AICI găsiți un rezumat al ghidului solicitantului "Programul operational capital uman" pentru mai multe detalii vă rugăm accesați Informații suplimentare

Proiecte de managemant - Instituții subordonate


Evaluari manageri
Lista contractelor de achizitie publica

Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2015 este publicata aici.


Situație proiecte


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact