Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5581717
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiInvitație de participare - D.T.E CSEI Pufan

Având în vedere prevederile Procedurii Operaționale - Achiziții publice directe, Cod: PO-CNS- 07-01 ed. I, rev. 0, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui".
Coduri CPV:
  • 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize ;
  • 71319000-7 - Servicii de expertiză;
  • 71328000-3- Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante;
  • 71242000-6 - Pregatire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor.
Detalii aici

Invitație - SF sens giratoriu DJ248

Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: "Studiu defezabilitate - Sens giratoriu DJ 248"
Detalii aici

Invitație de participare - Reabilitare spaţiu

18.05.2020 Avand in vedere prevederile Procedurii Operationale - Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Lucrări de execuţie la obiectivul de investiţii: "Reabilitare spaţiu - asigurare utilităţi CJ Vaslui".
Codul CPV
45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcţii
45262690-4 Renovare a clădirilor degradate
45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri.
Detalii aici

Dispoziția Nr. 130/2020

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de joi 21 mai 2020, ora 16:00 în sala de ședințe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui
Click aici pentru detalii.


Anunț recrutare DGASPC Vaslui

Actualizat 22.05.2020 - suspendare concurs
Consiliul Județean Vaslui, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, perioadă nedeterminată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru:
  • Director general, gradul II al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Program de finanțare nerambursabilă 2020

Actualizat 09.04.2020

ATENȚIE!!!

ANUNȚ

privind situațiile neprevăzute apărute din cauza răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19

 Stimați beneficiari,

Având în vedere situația răspândirii infecției cu noul tip de Coronavirus COVID19, precum și a prelungirii situației de urgență la nivel de țară, vă comunicăm următoarele:

Detalii aici

Anunț recrutare SPCJEP Vaslui

Actualizat 13.05.2020
Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de conducere , perioadă nedeterminată, astfel:

  • Director executiv, gradul II - Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui.
Click aici pentru detalii.


Transport public judeţean

Comunicatul nr. 45

Comunicatul nr. 45 Recomandari pentru operatorii de transport judetean rutier de persoane prin curse regulate.

Consultare publică - Taxe și tarife 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate.


Consultare publică - finanțare nerambursabilă 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, supune consultării publice, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local pentru anul 2020.

Lista contractelor de achiziție publică


Comunicatul nr. 44Investiții derulate de Consiliului Județean Vaslui


Situaţie proiecte


Comunicat de presă


Contracte noi de finanţare


Investiții finalizate 2009-2011

Lista obiectivelor de investiții finalizate în perioada 2009-2011 aici.


Monitorizarea Legii 248/2015-Fiecare copil în grădiniță

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Pentru că vrem să înțelegem de ce statul nu folosește la maximum această oportunitate, Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.
Detalii aici.

FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT


Proiecte de managemant - Instituții subordonate


HOTĂRÂREA Nr.5 a CJSU Vaslui


Info
Harta digitala a judetului Vaslui Harta digitala a Judetului Vaslui


Distante rutiere

· Ghidul Eco-Functionarului Public
· Ghidul Eco-Turistului
Proiecte
  Acasa Utile Contact